CLOSE

Specijalizanti

U našoj Ustanovi, uz brojne edukacije se održava dodatna edukacija liječnika na specijalizaciji iz psihijatrije, u vidu seminara koji se održavaju jedanput tjedno. Glavni dio edukacije se bavi proradom psihijatrijskih tema čiji su glavni cilj upoznavanje s najnovijim razvojnim trendovima u kliničkom biološkom, socijalnom i psihoterapijskom dijelu  psihijatrije. Obrađuje se stručna literatura, znanstveni članci, pripremaju se prezentacije te se isto nadopunjuje s kliničkim primjerima iz svakodnevne prakse, uz pomoć  kolega specijalista.  U obrazovnom kontekstu, u seminaru se, uz stjecanje novih znanja i spoznaja utječe i  na razvijanje intelektualnih vještina. Također se stječu interpersonalne vještine poput aktivnog slušanja, držanja govora, raspravljanja, argumentiranja i vođenja grupe te se razvijaju sposobnosti analize i sinteze, nezavisne prosudbe i sposobnost komuniciranja.

Popis liječnika na specijalizaciji:

Antonia Vuk, dr.med.
Goran Uzelac, dr.med.
Tihana Zadravec Vrbanc, dr.med.
Nikolina Lučev, dr.med.
Katarina Matić, dr.med.
Dina Librenjak, dr.med.
Nikolina Tunjić Vukadinović, dr.med.
Vanja Lovretić, dr.med.