Obavijesti – sestrinstvo

Sestrinstvo

Međunarodni Dan sestrinstva

Medicinske sestre/tehničari cijeloga svijeta slave 12. svibnja svoj dan u sjećanje na začetnicu modernog sestrinstva Florence Nightingale rođene davne 1820. godine.

Godine 1859. publicira svoj udžbenik Notes on nursing i naglašava važnost prevencije i unapređenja zdravlja. Izazovi u današnjoj psihijatrijskoj skrbi za psihički oboljelu osobu također se baziraju na prevenciji i unapređenju zdravlja uz rad na resocijalizaciji i rehabilitaciji psihički oboljelih osoba u zajednici. Sjetimo se i druge dvije povijesno značajne osobe koje su razvile modele sestrinske skrbi s ciljem osiguranja sigurne, kvalitetne i najučinkovitije skrbi.

Dr. Hildegard Peplau prva je razvila model koji je primijenila u skrbi za mentalno oboljele osobe. Model je zasnovan na teorijama psihoanalize, društvenog učenja, motivacije i razvoja. Ključno u modelu je razvoj odnosa sestra – pacijent o kojem je govorila kao o psihodinamičnom sestrinstvu, a definirala ga je kao sposobnost razumijevanja vlastitog ponašanja kako bi se pomoglo drugima da prepoznaju poteškoće i da se primjene principi ljudskih odnosa na probleme na svim razinama.

Sistemni model zdravstvene skrbi Betty Neuman je model koji opisuje kompleksnost sustava usredotočenih na stres i sposobnost pojedinca da se odupru stresorima, pojedinac je dinamična kompozicija fizioloških , sociokulturnih, razvojnih i spiritualnih varijabli stalno izložen raznim stresorima. Uloga sestre je da pruži pomoć oboljelima da postignu i održe sustav stabilnosti.

Razmišljajući o trima povijesno značajnim ličnostima u sestrinskoj skrbi, F. Nightingale, H. Peplau i B. Neuman prisjetimo se da briga za psihički oboljele osobe ne traje samo za vrijeme hospitalnog liječenja već i prije i nakon doticaja sa psihijatrijskom ustanovom. Potrebno je i dalje boriti se protiv stigme psihički oboljele osobe, raditi na resocijalizaciji i rehabilitaciji  da bi se poboljšala kvaliteta života i da oboljela osoba postigne zadovoljavajuće funkcioniranje i ravnopravni život u zajednici. Svaka osoba ima potencijal za osnaživanje i opravak, to je most kojim očekujemo da će naš pacijent moći proći i da ćemo svojim znanjem, sposobnostima i prije svega humanošću pružiti oslonac svakome oboljelome da ostvari sebe u punom značaju.

Sretan Dan sestrinstva svim sestrama i tehničarima koji skrbe za psihički oboljele osobe i svima koji skrbe za oboljele na svim ostalim radilištima !

Autor: Kristina Habuš, bacc.med.techn.

Komunikacija u psihijatriji – tečaj III kategorije za medicinske sestre

Poštovane kolegice i kolege,

Najavljujemo Tečaj III kategorije pod nazivom „Komunikacija u psihijatriji“.  
Tečaj planiramo održati 29.11.2016. godine sa početkom u 9,30 sati u Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“. (Novi objekt, III kat)

Program tečaja:

tecaj-studeni-29-11-2016

PREDAVAČI:

Blažević Irena, bacc.med.techn.
Canjuga Robert, dipl.med.techn.
Drakšić Ljiljana, bacc.med.techn.
Filko Kajba Martina, dipl.med.techn.
Habuš Kristina, bacc.med.techn.
Kamerman Nenad, dipl.med.techn.
Marinović Maja, bacc.med.techn.
Orgulan Ivana, bacc.med.techn.
Pavlović Irena, mag.med.techn.
Špoljar Gordana bacc.med.techn.

Voditelj tečaja:
Canjuga Robert, dipl.med.techn.
Sadržaj…

Popis suradnih ustanova