Objave

Obavljanje specijalističkog usavršavanja u PB “Sveti Ivan”

Psihijatrijska bolnica ”Sveti Ivan”, Zagreb, Jankomir 11 prema Rješenju Ministarstva zdravstva ovlaštena je za provođenje specijalističkog usavršavanja iz psihijatrije u ukupnom trajanju od 31 mjesec za dijelove programa:

 • Klinička psihijatrija-14 mjeseci
 • Bolesti ovisnosti- 3 mjeseca
 • Psihoterapija- 9 mjeseci
 • Psihijatrija u zajednici i socijalna psihijatrija- 3 mjeseca
 • Psihogerijatrija- 2 mjeseca
 • Poslijediplomski specijalistički studij ”Psihijatrija”, MEFOS – 3 mjeseca

Prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (”N.N.”br.100/11,133/11,54/12,49/13,139/14,116/15,62/16,69/16 i 6/17.) program specijalizacije iz PSIHIJATRIJE traje 60 mjeseci (5 godina):

 • Klinička psihijatrija – 18 mjeseci
 • Bolesti ovisnosti – 5 mjeseci (3 mj. alkoholizam, 1,5 mj. ovisnosti o drogama i 0,5 mj. druge bolesti ovisnosti)
 • Psihoterapija – 12 mjeseci
 • Konzultativna, suradna i psihosomatska medicina – 2 mjeseca
 • Neurologija – 2 mjeseca
 • Interna medicina – 1 mjesec
 • Psihijatrija u zajednici i socijalna psihijatrija – 6 mjeseci
 • Forenzička psihijatrija – 2 mjeseca
 • Dječja i adolescentna psihijatrija – 3 mjeseca
 • Javno zdravstvo, organizacija i upravljanje zdravstvenim sustavom na području mentalnog zdravlja – 1 mjesec
 • Psihogerijatrija – 3 mjeseca
 • Godišnji odmor – 5 mjeseci

Posebno, u okviru specijalizacije iz psihijatrije specijalizant mora završiti poslijediplomski specijalistički studij ”Psihijatrija”.

Preporučene mjere zaštite zdravlja starijih zbog hladnoće

Prema naputku  Voditeljice Odsjeka za Gerijatrijsku zdravstvenu njegu, Služba za javnozdravstvenu gerontologiju Referentnog centra Ministarstva zdravstva RH za zaštitu zdravlja starijih osoba objavljujemo “Preporučene mjere zaštite  zdravlja starijih zbog  hladnoće”.

Dokument možete pogledati ovdje.

Popis suradnih ustanova