Stručni sadržaji

Sestrinstvo

Izvještaj sa Međunarodnog kongresa i 23. Dana psihijatrijskog društva HUMS-a

Od 24.svibnja do 27.svibnja održan je Međunarodni kongres – 23. Dani psihijatrijskog društva HUMS-a u Hotelu Imperial Rab – TN San Marino – Rab, otok Rab. Teme kongresa bile su : „Razumijevanje ljudskog uma „ i „Upravljanje rizicima u psihijatrijskom sestrinstvu“. Na skupu je sudjelovalo stotinjak sudionika iz cijele Hrvatske,  izlagano je oko pedesetak radova te poster prezentacija.

Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“ ove godine sudjelovala je sa 7 radova koji su aktivno bili prezentirani na kongresu. Radovi su bili na temu: „Razumijevanje ljudskog uma kroz prizmu muzikoterapije“ autori: Josipa Kujundžić, Jasna Paun, Mila Dijanić, „Narcizam, uteg ili vjetar u leđa“ autori: Irena Pavlović, Petra Vrbek, „Kultura upravljanja rizicima“ autori: Ivana Crnić, Kristina Bosak, „Prevencija dekubitusa“ autori: Maja Marinović, Marko Strugar, „Psihoza kroz glazbu i književnost“ autori: Kristina Habuš, Petra Vrbek, „Rehabilitacija i resocijalizacija kroz aktivnosti Kluba  „Zajedno““autori: Boris Tomljenović Mihić, Miroslav Jošić i „Zaštita mentalnog zdravlja u zajednici“ autori: Martina Filko Kajba, Ivona Pušić.

U sklopu Kongresa aktivno smo sudjelovali u radionicama te smo posjetili kolege u Psihijatrijskoj bolnici Rab koji su nas počastili obilaskom bolnice i odjela te predavanjem na temu „Nasilje nad ženama“ v.d. pomoćnika ravnatelja za kvalitetu, dr. sc. Sanja Katalinić, spec.psihijatar.

„Biopsihosocijalni aspekti zdravstvene njege psihijatrijskih bolesnika kroz sestrinsku dokumentaciju“ – Tečaj III kategorije

 

12.04.2016. godine sa početkom u 9,30 sati u Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“ održan je  Tečaj III kategorije pod nazivom „Biopsihosocijalni aspekti zdravstvene njege psihijatrijskih bolesnika kroz sestrinsku dokumentaciju“.  
Tečaj travanj

Predavači:

Canjuga Robert, dipl. med. techn.
Drakšić Ljiljana, bacc.med.techn.
Filko Kajba Martina, dipl. med. techn.
Kamerman Nenad, dipl. med. techn.
Marinović Maja, bacc.med.techn.
Pavlović Irena, mag. med. techn.
Topolić Iris, bacc.med.techn.
Vrbek Petra, bacc.med.techn.

Voditelj tečaja: Canjuga Robert, dipl. med. techn.

 

Pročitajte sažetak…

Popis suradnih ustanova