Deep TMS – Dubinska transkranijalna magnetska stimulacija

Deep TMS – dubinska transkranijalna magnetska stimulacija je neinvazivna metoda stimulacije mozga kojom se provodi ekscitacija ili inhibicija neurona korteksa velikog mozga  snagom od 3 T (tesla).

Posljednjih deset godina u svijetu i u Zapadnoj Europi koristi se u liječenju psihičkih i neuroloških bolesti te u rehabilitaciji bolesnika.

Transkranijalna magnetna stimulacija moderan je i vrlo učinkovit postupak liječenja afektivnih, anksioznih poremećaja, raznih bolnih sindroma te zamjena za dosad često spominjanu i stigmatiziran  elektrokonvulzivnu (elektro-šok) terapiju.  U nazad deset godina značajan je broj recentnih publikacija objavljenih u stručnim časopisima koje potvrđuju učinkovitost uz minimalne nuspojave navedene terapije.

Navedeni postupak se primjenjuje u više država članica EU, kao i u SAD-u gdje je Prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić, dr. med. završio edukaciju na Harvard Medical School, te stekao znanje i vještine za provođenje terapije i edukaciju osoblja koje će provesti u PB Sveti Ivan, Jankomir 11, Zagreb.

Terapija se provoditi uređajem MagStim za repetativnu transkranijalnu magnetsku stimulaciju (rTMS).  Vremensko trajanje jednog ciklusa je deset do dvadeset aplikacija. Aplikacije se mogu provoditi svakodnevno u trajanju od 20 – 30 minuta, iz čega slijedi da smo u mogućnosti obaviti veći broj postupaka (pacijenata) dnevno što ovisi o radnom vremenu ambulante.

TERAPIJA

Repetitivni TMS (rTMS) terapijski učinak ovisno o broju ponavljanja impulsa i 1-20 Hz tj. pauzama između istih

 • ekscitacija long-term potentiation (LTP)
 • inhibicija long-term depression (LTD)

rTMS pojačava ili smanjuje ekscitabilnost kortikospinalnih i kortikokortikalnih puteva  ovisno o:

 • intenzitetu
 • položaju zavojnice (hemisfera)
 • frekvenciji stimulacije (1-20Hz)

TMS potiče usklađenu aktivnost subpopulacija neurona koji su osjetljivi i aktivirani  stimulacijom – položajem zavojnice – 50-250 ms silence efekt – kontinuirano otpuštanje GABA; aktivnost mozga slični na početak epi napadaja.

Hormoni – nema promjene koncentracija: prolaktina, ACTH, FSH, LH; povećane koncentracije TSH i kortizola.

KRITERIJI ZA PRIMJENU DEEP TMS-a

Psihijatrijske bolesti

 • Depresija (FDA 2008, Canada 2002) – Srednje teška i Teška epizoda
 • Obuzeto prisilni poremećaj
 • PTSP
 • OCD
 • Shizoafektivni poremećaji
 • Autizam – komplikacije

Neurološke bolesti

 • Parkinson
 • Distonije, afazije
 • Fibromialgija
 • Cerbrovaskularni inzult
 • Epilepsije
 • Multipla skleroza

Ostale bolesti

 • Fizikalna terapija
 • Post CVI rehabilitacija
 • Kronične i fantomske boli
 • Tinitus (stimulacija lijevog ili bilateralnog slušnog korteksa 10Hz + lijevi DLPC –rezultati od 70-80% – preporuka smjernice Langguth et al 2014)
 • Neuroptaska bol
 • Fibromialgija
 • Glavobolje
 • lijeva hemisfera 70%, NICE guid.
 • Visceralna bol
 • Anlagetički učinak + učinak na anksioznost i raspoloženje (depresiju)

DEEP TMS PRIMJENA U PSIHIJATRIJI

 • najveći broj studija u depresivnih bolesnika, randomizirane, kontrolirane studije
 • visok stupanj sigurnosti, minimalni broj nuspojava & nizak stupanj ispadanja -5%
 • velika učinkovitost = antidepresivi = ECT
 • dobra podnošljivost u kombinaciji sa psihofarmacima

PRIMJER POSTUPKA LIJEČENJA (DTS; DTP)

TMS depresija: stimulacija lijevog DLPFC; 20 Hz – inhibicija; 2 sec oko 40 pulsa, pauza 28sec; 40 ponavljanja = 1600 pulseva. Stimulacija – desnog DLPFC; 1 Hz – ekscitacija; 1600 sec ; 1 ponavljanje

PTSP posttraumatski poremećaj: desni DLPFC, 20Hz minimalno 12 aplikacija;redukcija simptoma od 60-80%

Obuzeto prisilni poremećaj: orbitofrontalni korteks, 20Hz , dobro se toleriraju kombinacije sa psihofarmacima redukcija simptoma od 50-70%

Generalizirani anksiozni poremećaj: desni DLPFC, 1Hz min 6 aplikacija; redukcija simptoma od 68%

Ovisnosti  (alkohol, pušenje, kokain): lijevi DLPFC, 10 Hz;min 10 aplikacija; redukcija i kontrola simptoma 70%

 

VREMENSKI NORMATIV

 • 20 -30 min jedan tretman
 • 2 -4 tjedna ( 10-20 tretmana)
 • u prosjeku 15 tretmana
 • bez anestezije i kognitivnih nuspojava
 • dozvoljene kombinacije sa lijekovima za liječenje psihijatrijskih, neuroloških i internističkih bolesti nema ozbiljnijih neželjenih događaja
 • egzacerbacije – terapija održavanja

SIGURNOST I NUSPOJAVE

Indukcija napadaja: jednopulsni TMS ne izaziva napadaje u zdravoj populaciji i u bolesnika rTMS izazva napadaje u bolesnika i u zdravoj populaciji 00,1%. Vizualno i/ili EMG praćenje te pravilna kalibracija tresholda reducira rizik, na 100 000 aplikacija bez nuspojava.

Buka – TMS proizvodi glasni klik  (90-130 dB) u rasponu frekvencije  (2–7 kHz) – slušalice, čepići

Najčešće prijavljivani neželjeni događaji rTMS

Bol u vratu ili nelagoda – 10-15% – dobar odgovor na analgeziju

Glavobolja 8% također prolazi kroz 2-3 dana nakon primjene analgetika

ETIČKE SMJERNICE

Informirani pristanak – upoznati bolesnike sa svim značajnim rizicima i onim na koje se sumnja.

Potencijalna dobrobit mora biti veća od rizika.

Nivo rizika

Očekuje se direktna klinička dobrobit – nivo prihvatljivog rizika je minimalan

EmailPrint
Popis suradnih ustanova