Specijalizanti

U našoj Ustanovi, uz brojne edukacije se održava dodatna edukacija liječnika na specijalizaciji iz psihijatrije, u vidu seminara koji se održavaju jedanput tjedno. Glavni dio edukacije se bavi proradom psihijatrijskih tema čiji su glavni cilj upoznavanje s najnovijim razvojnim trendovima u kliničkom biološkom, socijalnom i psihoterapijskom dijelu  psihijatrije. Obrađuje se stručna literatura, znanstveni članci, pripremaju se prezentacije te se isto nadopunjuje s kliničkim primjerima iz svakodnevne prakse, uz pomoć  kolega specijalista.  U obrazovnom kontekstu, u seminaru se, uz stjecanje novih znanja i spoznaja utječe i  na razvijanje intelektualnih vještina. Također se stječu interpersonalne vještine poput aktivnog slušanja, držanja govora, raspravljanja, argumentiranja i vođenja grupe te se razvijaju sposobnosti analize i sinteze, nezavisne prosudbe i sposobnost komuniciranja.

Popis liječnika na specijalizaciji:

Slađana Zlatarević Stanić , dr.med.
Antonia Vuk, dr.med.
Goran Uzelac, dr.med.
Tihana Zadravec Vrbanc, dr.med.
Nikolina Lučev, dr.med.
Katarina Matić, dr.med.
Nina Kolarić, dr.med.
Dina Librenjak, dr.med.
Igor Ljahnicky, dr.med.
Nikolina Tunjić Vukadinović, dr.med.
Vanja Lovretić, dr.med.

 

EmailPrint
Popis suradnih ustanova