Medicinsko biokemijski laboratorij

MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

Medicinsko biokemijski laboratorij je stručna jedinica u sastavu Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“ koja sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja. Medicinsko laboratorijska dijagnostika je iz područja opće i specijalističke medicinske biokemije, hematologije i farmakološko-toksikološke analitike.

Sva navedena dijagnostika uključuje više od 50 različitih pretraga krvi, mokraće i stolice koji se izrađuju suvremenim metodama i modernom tehnologijom, kako bi se zadovoljili standardi dobre laboratorijske prakse.

Pouzdanost nalaza osigurana je provedbom svakodnevne unutarnje kontrole i vanjske procjene kvalitete analitičkog procesa rada. Laboratorij sudjeluje u programima domaće vanjske  procjene kvalitete rada 3 puta godišnje Hrvatskog centra za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini, Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (CROQALM ) za područja opće laboratorijske hematologije i koagulacije, opće i dijela specijalne medicinske biokemije, kompletne analize mokraće. Također Laboratorij sudjeluje u vanjskoj procjeni kvalitete analitičkog rada mjerodavnom institucijom LABQUALITY (External Quality Assessment Services) za područje toksikologije, lijekova i dijela drugih specijalističkih pretraga.

Ukupno je zaposleno šest djelatnika: 1 doktor znanosti – specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine, 1 magistar medicinske biokemije- specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine, 2 prvostupnika laboratorijske medicine i 4 laboratorijska tehničara. Djelatnici sudjeluju u stručnim i znanstvenim istraživačkim radovima iz područja laboratorijske medicine.

PRIJAM BOLESNIKA I PODIZANJE NALAZA

Informacije se mogu dobiti na tel. 01/3430001 od 12-18 sati

Pacijenti se naručuju:

Primanje narudžbi osobno, telefaksom ili elektronskim putem  isključivo radnim danom od 7-20 sati

– osobno dolaskom na šalter Jedinice za centralno naručivanje, uz uputnicu primarne zdravstvene zaštite;

– telefaksom uz presliku uputnice, telefaks : 01/3430 -046; potvrda o narudžbi telefonski

– elektronskom poštom, skeniranom uputnicom na E-mail : narucivanje@pbsvi.hr ; potvrda o narudžbi telefonski ili elektronskom poštom

– prednost pri naručivanju imaju djeca, trudnice i invalidi

Prijem bolesnika na vađenje krvi
prijem u  laboratorij isključivo radnim danom 7.00 do 09.00h

Molimo doći natašte!

Podizanje nalaza: isključivo radnim danom u Jedinici za centralno naručivanje od 11.00 do 18.00h

Pritužbe i prigovori

Prigovor ili pritužbu moguće je izraziti:

– izjavom osoblju na koju se prigovor odnosi

– upisom pritužbe u Knjigu pritužbi

– elektronskom poštom laboratorij@pbsvi.hr

– telefonskim putem 01/3430093

– rokovi za rješavanje pritužbi je odmah ukoliko je to moguće, a najduže osam dana od upućenog prigovora.

Savjetodavne usluge

savjetodavne usluge daju magistri medicinske biokemije

Dodatne informacije za pacijente možete preuzeti ovdje.

Popis pretraga koje se obavljaju u medicinsko biokemijskom laboratoriju Psihijatrijske bolnice ”Sveti Ivan” možete preuzeti ovdje.

EmailPrint
Popis suradnih ustanova