Odjeli

PB “Sveti Ivan” odjeli:

  1. Akutni ženski odjel – Odjel I.
  2. Akutni muški odjel – Odjel II.
  3. Odjel za produženo liječenje – Odjel III.
  4. Odjel za alkoholizam i druge ovisnosti – Odjel IV.
  5. Odjel za produženo liječenje – Odjel V.
  6. Muški odjel za produženo liječenje – Odjel VI.
  7. Odjel za demencije – Odjel VII.
  8. Odjel za biološko i socioterapijsko liječenje – Odjel VIII.
  9. Odjel za psihoterapijsko liječenje afektivnih, anksioznih i disocijativnih poremećaja te poremećaja ličnosti s dnevnom bolnicom za nepsihotične poremećaje – Odjel IX.
  10. Odjel za psihoterapijsko i socioterapijsko liječenje psihotičnih poremećaja i graničnih stanja te ranu intervenciju – Odjel X.
  11. Odjel za integrativnu psihijatriju  – Odjel XI

 

Radi cjelovitosti dijagnostičkog postupka u Bolnici postoje i Specijalističko-konzilijarna i Prijamna služba, Neurološka specijalističko–konzilijarna djelatnost s neurofiziološkom i ultrazvučnom dijagnostikom, Medicinsko–biokemijski laboratorij, Internistički dijagnostičko-lječidbeni tim, Rendgenska dijagnostika i Bolnička ljekarna.

 1. Hospitalna dijagnostika i liječenje psihičkih poremećaja (shizofrenih, afektivnih, neurotskih, poremećaja ličnosti te ovisnosti o alkoholu i drogama).
 2. Ambulantna dijagnostika i liječenje prethodno navedenih psihičkih poremećaja odnosno polikliničko–konzilijarna zaštita.
 3. Liječenje bolesnika u heteroobiteljima.
 4. Savjetovalište za pacijente i obitelji.
 5. Epidemiološka istraživanja.
 6. Dodiplomska edukacija.
EmailPrint
Popis suradnih ustanova