Akutni muški odjel – Odjel II.

Akutni muški odjel u Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“ je odjel za liječenje muških pacijenata sa akutnim psihijatrijskim stanjima.

Odjel se sastoji od dva dijela, zatvorenog i otvorenog dijela odjela. Zatvoreni dio odjela je namijenjen pacijentima koji zbog svog psihičkog stanja trebaju psihijatrijsku dijagnostiku i liječenje u posebnim zaštićenim uvjetima. Liječenje pacijenta na zatvorenom dijelu odjela traje do stabilizacije njihovog psihičkog stanja uz planiranje nastavka liječenja na otvorenom dijelu odjela.

Na otvorenom dijelu odjela pacijenti su uključeni u brojne socioterapijske i psihoterapijske aktivnosti koje obuhvaćaju terapijsku zajednicu, radno-okupacionu terapiju, psihoterapijske grupe i individualne razgovore sa psihijatrom. Djelatnici odjela čine tim koji se sastoji od liječnika specijalista psihijatara, medicinskih sestara i tehničara, psihologa, socijalnog radnika i radno-okupacionog terapeuta.


Kontakt
Odjel ambulanta
tel.: 01/3430 050


Voditelj Odjela
Ivana Bakija, dr.med.
specijalist psihijatar
tel: 01/3430 051
e- mail: ivana.bakija@pbsvi.hr

Odjelni psihijatari
Strahimir Sučić, dr.med.
specijalist psihijatar
tel: 01/3430 052
e-mail: strahimir.sucic@pbsvi.hr

Nino Mimica, dr.med.
specijalist psihijatar
tel: 01/3430 053
e-mail: nino.mimica@pbsvi.hr

Glavna tehničar odjela
Hamdija Merdžanović, bacc.med. techn.
tel: 01/3430 050
e- mail: hamdija.merdzanovic@pbsvi.hr

EmailPrint
Popis suradnih ustanova