Akutni ženski odjel – Odjel I.

Na Akutnom ženskom odjelu liječe se pacijentice kojima je potrebno intenzivno liječenje i nadzor, a nakon psihotične dekompenzacije, akutnih reaktivnih stanja, poremećaja raspoloženja te dekompenzacije psihičkog stanja kod poremećaja osobnosti.

Mogućnost intenzivnog nadzora te adekvatne skrbi o pacijenticama upravo je omogućena  podjelom odjela na zatvoreni i otvoreni dio. Po prijamu  pacijentice se zbrinjavaju na zatvorenom dijelu odjela gdje se uvodi psihofarmakoterapija uz radnookupacionu terapiju.

Nakon stabilizacije stanja pacijentice se raspoređuju na otvoreni dio odjela gdje uz psihofarmakoterapiju i radnookupacionu terapiju liječenje sadrži i terapijsku zajednicu, kao i grupnu psihoterapiju u formi velike, srednje i male grupe.

Važan dio terapijskog procesa čini i rano uključivanje obitelji u vidu savjetovanja i edukacije, kao i njihovo aktivno participiranje u samom terapijskom procesu.

Na Odjelu rade četiri psihijatra, prvostupnica sestrinstva, dvije više medicinske sestre, dva medicinska tehničara i deset medicinskih sestara.

Mora se istaknuti i važnost timskog pristupa koji se provodi na odjelu uz aktivnu participaciju psihologa, socijalnog radnika i radnookupacijskog terapeuta na razini bolnice.


Kontakt
Odjel ambulanta
tel : 01/3430 060


Voditelj odjela
Dr. sc. Paola Presečki,  dr. med.
specijalist psihijatar
Tel: 01/3430 002
e–mail: paola.presecki@pbsvi.hr

Odjelni psihijatari

Željko Milovac, dr. med.
specijalist psihijatar
tel: 01/3430 095
e–mail: zeljko.milovac@pbsvi.com

Glavni tehničar odjela
Živko Kovačević, bacc.med.techn
tel: 01/3430 060
e–mail: zivko.kovacevic@pbsvi.hr

EmailPrint
Popis suradnih ustanova