Odjel za alkoholizam i druge ovisnosti – Odjel IV.

Odjel je osnovan s početkom rada naše bolnice 1963. godine. Tada je kapacitet bio 40 kreveta koji su bili za skrb ovisnika o alkoholu, a potom se shodno trendovima struke djelokrug rada širi i na ovisnike o psihoaktivnim sredstvima te posljednjih deset godina na nove ovisnosti bez supstanci. Sadašnji je kapacitet odjela 71 krevet, 23 u jedinici za liječenje akutnih bolesnika koja je zatvorenog tipa te 48 na otvorenom dijelu odjela. Liječimo bolesnike iz grada Zagreba koji teritorijalno pripadaju našoj ustanovi , bolesnike iz Zagrebačke županije te dogovorno iz svih drugih dijelova Hrvatske.
Zaprimamo hitno na akutni dio bolesnike koji su intoksicirani alkoholom ili drugim psihoaktivnim sredstvima i one koji su stanju apstinencijske krize te im je potreban pojačan nadzor i praćenje. Bolesnici se primaju i dogovorno nakon inicijalnog razgovora i kraće ambulantne opservacije. Program je baziran na psihoterapijskim postulatima kojima se potiče otvaranje i kreativniji uvid u psihopatološki supstrat i promjene životnog stila ovisnika. Bolesnici su svakodnevno angažirani u socioterapijskim grupama, okupacionoj, obiteljskoj terapiji i radu oglednog kluba. Tijekom stacionarnog liječenja s članovima obitelji bolesnici odlaze na sastanke domicilnog kluba liječenih alkoholičara, kluba liječenih ovisnika o kockanju, grupe ovisnika o psihoaktivnim sredstvima. Na odjelu se uvode ili revidiraju psihofarmaci, kod ovisnika o drogama supstitucijska terapija i provodi redukcija. Nakon stabilizacije i uspostave početne apstinencije shodno dosegnutom pomaku neki bolesnici nastavljaju tretman u našoj Dnevnoj bolnici za ovisnike o alkoholu.
Program provodi educirano i motivirano osoblje s višegodišnjim iskustvom u liječenju ovisnika.


Kontakt
Odjel ambulanta
tel: 01/3430 040
tel: 01/3430 044


Voditelj Odjela
prim. Anto Orešković, dr.med.
specijalist psihijatar
tel: 01/3430 041
e- mail: anto.oreskovic@pbsvi.hr

Odjelni psihijatari
Antonija Slaviček Sučić, dr.med.
specijalist psihijatar
tel: 01/3430 043
e-mail: antonija.slavicek@pbsvi.hr

Tomislav Gajšak, dr.med.
specijalist psihijatar
tel: 01/3430 042
e-mail: tomislav.gajsak@pbsvi.hr

Svjetlana Šitum, dr.med.
specijalist psihijatar
tel: 01/3430 161
e-mail: svjetlana.situm@pbsvi.hr

Glavna sestra odjela
Mila Dijanić, bacc.med. techn.
tel: 01/3430 163
e- mail: mila.dijanic@pbsvi.hr

EmailPrint
Popis suradnih ustanova