Odjel za produženo liječenje – Odjel III.

Na liječenje se zaprimaju muški  pacijenti s kroničnim  psihotičnim poremećajima, poremećajima raspoloženja i psihoorganskim sindromom koji su do tada bili  učestalo višekratno hospitalizirani i imaju oštećenja u socijalnom funkcioniranju.

Pacijenti se uglavnom premještaju s drugih odjela bolnice na daljnje produženo liječenje i rehabilitaciju. Cilj nam je  prevenirati nastanak invalidnosti ili smanjiti napredovanje već stečene invalidnosti uslijed psihičkog poremećaja.

Preduvjeti su motivacija pacijenta i minimalni intelektualni i psihološki kapaciteti  dostatni za promjene ponašanja i bolje socijalno funkcioniranje.

Djelatnici odjela čine tim koji se sastoji od liječnika specijalista psihijatara, subspecijaliste socijalne psihijatrije i obiteljskog terapeuta, diplomirane medicinske sestre i šest medicinskih sestara, od kojih tri  sa završenom edukacijom iz grupne psihoterapije, psihologa, socijalnog radnika i radnog terapeuta.

Osim farmakoterapijom, pacijente liječimo i  socioterapijskim i psihoterapijskim aktivnostima  koje obuhvaćaju terapijsku zajednicu, radnu terapiju, psihoterapijske grupe i individualne razgovore sa psihijatrom.

Radimo na očuvanja i razvoju samostalnosti te poticanje vještina na području samozbrinjavanja, obavljanja dnevnih aktivnosti, planiranja slobodnog vremena. Pomažemo u usvajanju socijalnih modela ponašanja, jačanju somopouzdanja, samoinicijative i  toleranciju prema ponašanju  drugih bolesnika.

Ostale aktivnosti tijekom liječenja:

  • Terapijski vrt: grupna aktivnost pod vodstvom medicinske sestre. Pacijenti vode brigu o sadnji  povrća i cvijeća  i  ubiru plodove koje uzgajaju , vrtljarenje usrećuje, podiže samopouzdanje.
  • Progresivno-mišićna relaksacija: tehnika psihofizičke relaksacije koja djeluje na prevenciju  i smanjenje posljedica prekomjerna stresa, ublažava anksioznost i napetost. Provodi se grupno pod vodstvom educiranog terapeuta.
  • Odlasci na izložbe u muzejskim i galerijskim prostorima u gradu, posjet kazališnim predstavama i raznim drugim manifestacijama u gradu Zagrebu.
  • Sudjelovanje u radu Kluba Zajedno koji djeluje u našoj Bolnici.

Napredak u psihosocijalnoj rehabilitaciji se redovito procjenjuje i u dogovoru s bolesnikom i njegovom obitelji planiramo otpust iz Bolnice.


Kontakt
Odjel – ambulanta
tel:01/3430-117


Voditelj Odjela

Sanja Žanić, dr.med.
specijalist psihijatar
tel: 01/3430-147
e – mail: sanja.zanic@pbsvi.hr

Glavna sestra Odjela
Martina Filko Kajba, dipl.med.techn.
tel: 01/3430-117
e – mail: martina.filko@pbsvi.hr

 

 

 

 

 

 

EmailPrint
Popis suradnih ustanova