Odjel za psihoterapijsko i socioterapijsko liječenje psihotičnih poremećaja i graničnih stanja te ranu intervenciju – ODJEL X, s Dnevnom bolnicom za liječenje psihotičnih i graničnih poremećaja

Odjel X dio je psihoterapijski i socioterapijski usmjerenog i organiziranog dijela bolničkih kapaciteta  za liječenje psihijatrijskih poremećaja u Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“. Na odjelu se odvija psihoterapijsko i psihosocijalno liječenje te rehabilitacija pacijenata s psihotičnim poremećajima i graničnim stanjima,  u okvirima  cjelovitog programa Rane intervencije kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja (RIPEPP) te dijelom i programa „Razum i osjećaji“ za poremećaje ličnosti Odjel djeluje u okviru Referentnog centra za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske koji ima sjedište u Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“

Terapijski tim

Dva psihijatra-subspecijalista iz psihoterapije i grupna analitičara, tri medicinske sestre –prvostupnici sestrinstva, devet medicinskih sestara i tehničara, sa završenom edukacijom iz grupne psihoterapije, psiholog KBT terapeut,  socijalni radnik, radni terapeut. U dvije dnevne bolnice zaposleni su dva psihijatra-psihoterapeuta te dvije medicinske sestre-prvostupnice  sestrinstva.

Indikacije za liječenje

Na odjelu X se liječe pacijenti oboljeli od različitih vrsta psihotičnih poremećaja (shizofrenija, akutni psihotični poremećaji, BAP s psihotičnim simptomima, sumanuti poremećaji, psihotične dekompenzacije u sklopu poremećaja ličnosti). Za uključenje u program odjela osim dijagnoze potrebno  je na indikacijskom razgovoru utvrditi dovoljnu motivaciju za takvo liječenje i kapacitete ličnosti za participaciju u psihoterapijskom procesu.

Psihoterapijski program- sastoji se od kombinacije različitih vrsta terapija:

 Terapijska zajednica organizacija života i rada cjelokupnog odjela koja okuplja sve pacijente i osoblje. Zajednički se organiziraju različite aktivnosti u kojima pacijenti vježbaju socijalne vještine i potiču aktivnost i kreativnost, rješavaju se problemi u svakodnevnom zajedničkom funkcioniranju te se donose odluke važne za cijelu zajednicu.

Grupna psihoterapija  odvija se u malim i srednjim grupama, četiri dana u tjednu po 1 h, u slobodnoj komunikaciji uspostavlja se terapijski odnos povjerenja i zajedništva, pacijenti bolje upoznaju sebe i druge, sagledavaju neke od korijena svojih psihičkih problema te usvajaju konstruktivnije modele komunikacije te rade na poboljšanju međuljudskih odnosa

KBT radionice usmjerene su na poboljšanje različitih područja funkcioniranja ličnosti značajnih za proces liječenja, ali i za funkcioniranje nakon otpusta iz bolnice (samopoštovanje, rješavanje problema, slika o sebi itsl.)

Antistigma radionice na kojima se pacijenti uče boriti s nepoželjnim društvenim i osobnim stavovima vezanim uz psihijatrijski poremećaj i liječenje , antistres radionice na kojima se uče najbolji načini suočavanja i borbe sa stresom te radno-okupaciona terapija i rekreacija važni su dijelovi cjelovitog programa liječenja.

Psihoedukacijska predavanja koja pripremaju sami pacijenti  uz pomoć stručnog osoblja educiraju pacijente o važnim činjenicama vezanima psihički poremećaj i liječenje.

Aktivno sudjelovanje u programu je izuzetno važno jer se tako postiže najbrži i najcjelovitiji oporavak.

Kako realizirati hospitalizaciju na odjelu?

Na liječenje se može uključiti putem dogovora i nakon indikacijskog razgovora s psihijatrom s odjela X, ili premještajem nakon prijama na jedan od akutnih odjela Bolnice te postavljanja indikacije za uključivanje u intenzivan psihoterapijski proces.


Kontakt
Odjel – ambulanta
tel :01/3430 055


Voditelj odjela
Prim.dr.sc. Branka Restek-Petrović, dr.med.
specijalist psihijatar
tel: 01/3430 056
e – mail: branka.petrovic@pbsvi.hr

Odjelni psihijatari
Nina Mayer, dr.med.
specijalist psihijatar
tel: 01/3430 057
e – mail: nina.mayer@pbsvi.hr

Glavna sestra odjela
Irena Pavlović, mag.med.techn.
tel: 01/343 054
e – mail: irena.pavlovic@pbsvi.hr

 

Dnevna bolnica za psihotične poremećaje i granična stanja

Dnevna bolnica za psihotične i granične poremećaje dio je cjelovitog programa Rane intervencije kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja (RIPEPP), a djeluje u okviru Referentnog centra za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

Dnevna bolnica je vremenski ograničen strukturiran program dijagnostike, liječenja i rehabilitacije odnosno oporavka baziran na različitim psihoterapijskim i socioterapijskim tehnikama.

Liječenje u dnevnoj bolnici je prijelazni oblik između bolničkog i ambulantnog načina liječenja, ali i alternativa bolničkog liječenja. Na liječenje se mogu uputiti oni pacijenti koji nisu u akutnoj fazi bolesti, ali imaju potrebu za intenzivnim terapijskim intervencijama koje se ne mogu realizirati u ambulantnim uvjetima.

Program liječenja prilagođen je potrebama pacijenta, a u njemu se provode sljedeće aktivnosti: grupna psihodinamski orijentirana psihoterapija,višeobiteljska grupna psihoterapija, metakognitivni trening,kognitivno bihevioralna radionica,anti-stigma radionica, terapijska zajednica, psihoedukacija, radno-okupaciona terapija,socioterapija i rekreativna terapija.

Tijekom liječenja naglasak je na smirivanju simptoma u čemu veliku ulogu igraju lijekovi.Farmakoterapiju propisuje psihijatar u dogovoru s  pacijentom pružajući mu važne informacije o lijeku kao i o mogućim nuspojavama. poboljšanju interpersonalnih odnosa što se facilitira zajedničkim druženjem u prijateljskom okruženju.

Drugi važan cilj je poboljšanje komunikacije s drugima i međuljudskih odnosa općenito što se postiže različitim oblicima grupnih aktivnosti i zajedničkim druženjem u prijateljskom okruženju.

Kako doći na liječenje u Dnevnu bolnicu?

Za prijem u dnevnu bolnicu potrebno je obaviti indikacijski razgovor s psihijatrom. Na taj način se procjenjuje da li je liječenje u Dnevnoj bolnici najadekvatniji način liječenja za određenu osobu.

Za indikacijski razgovor možete se naručiti na tel:01/3430 122


Voditelj dnevne bolnice
Daniela Šago, dr.med.
specijalist psihijatar
tel:01/3430 110
e – mail: daniela.sago@pbsvi.hr

Kontakt osoba
Kristina Habuš, bacc.med.techn.
tel:01/3430 122
e – mail: kristina.habus@pbsvi.hr

EmailPrint
Popis suradnih ustanova