Odjel za psihoterapijsko liječenje afektivnih, anksioznih i disocijativnih poremećaja te poremećaja ličnosti s Dnevnom bolnicom za nepsihotične poremećaje – Odjel IX

Na Odjelu za psihoterapijsko liječenje afektivnih, anksioznih i disocijativnih poremećaja te poremećaja ličnosti s Dnevnom bolnicom za nepsihotične poremećaje kroz cjelokupni terapijski program liječe se oboljeli od poremećaja raspoloženja, anksioznih i disocijativnih poremećaja te poremećaja ličnosti.

Program se provodi kroz grupnu psihodinamski orijentiranu psihoterapiju u malim i srednjim grupama, kognitivno-bihevioralnu terapiju,  radno-okupacijsku terapiju, kreativno rekreativne aktivnosti (uključujući kreativne izlaske u posjet muzejima i kazalištima) i psihofarmakoterapijsko liječenje. Terapijska zajednica kao oblik socioterapijskog liječenja zajedničko je mjesto okupljanja svih članova Odjela – pacijenata i osoblja. Na njezinim sastancima dogovaraju se zaduženja i aktivnosti u određenim sadržajima terapijskog programa.

Na Odjelu rade dva psihijatra — subspecijalist iz psihoterapije i grupni analitičar te edukant iz grupne analize, jedna diplomirana medicinska sestra i dvije prvostupnice sestrinstva, te 6 medicinskih sestara i tehničara, od kojih je njih 8 grupnih terapeuta, a dvije su u edukaciji za grupnog terapeuta. U timu radi jedan diplomirani psiholog, jedan diplomirani radni terapeut, te jedan diplomirani socijalni radnik. Tim liječnika, sestara i tehničara grupnih terapeuta uz psihologa, socijalnog radnika i radnog terapeuta kroz dogovoreni terapijski program omogućava i približava proces boljeg razumijevanja intrapsihičkih stanja članova terapijske zajednice te se tako postupno mijenjaju i patološki obrasci ponašanja. Na Odjel se  pacijenti zaprimaju nakon indikacijskog pregleda tijekom kojeg se utvrđuju kapaciteti ličnosti i dostatnost motivacije za psihoterapijsko liječenje.


Kontakt
Odjel – ambulanta
tel : 01/3430 066


Voditelj odjela
Prim. dr. sc. Majda Grah, dr. med.
specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapeut
Tel: 01/3430 018
e–mail: majda.grah@pbsvi.hr

Odjelni psihijatari

Vjekoslav Aljinović, dr. med.
specijalist psihijatar
Tel: 01/3430 140
e–mail: vjekoslav.aljinovic@pbsvi.hr

Vatroslav Prskalo, dr. med.
specijalist psihijatar
Tel: 01/3430 131
e–mail: vatroslav.prskalo@pbsvi.hr

Glavna sestra odjela
Jasna Paun, dipl. med. techn.
Tel: 01/3430 139
e–mail: jasna.paun@pbsvi.hr

 

 

EmailPrint
Popis suradnih ustanova