Odjel za demencije– Odjel VII.

Odjel VII– nemijenjen je liječenju bolesnica starijih od 65 godina odnosno bolesnica kod kojih se psihički poremećaj javio iza 65 godine života. U ovu skupinu spadaju bolesnice koje boluju od Alzheimerove i drugih vrsta demencija, te bolesnice kojima je dijagnosticiran jedan od poremećaja iz skupine organskih psihosindroma. Obzirom da se radi o bolesnicama koje tijekom cijele hospitalizacije zahtijevaju pojačani nadzor, skrb i praćenje, odjel je zatvorenog tipa.

Ove bolesnice se bitno razlikuju od ostalih psihički oboljelih, kako zbog načina i mogućnosti liječenja odnosno postizanja poboljšanja psihičkog stanja, tako i zbog prisutnosti niza komorbiditeta različitih somatskih oboljenja. Tako su u liječenje, osim psihijatara, uključeni internisti, neurolozi, specijalisti drugih grana medicine, medicinske sestre, radni terapeuti, psiholozi i socijalni radnici.

Kod bolesnica se provodi psihofarmakoterapija prema aktualnim svjetskim i hrvatskim algoritmima za liječenje psihičkih poremećaja, kao i sva potrebita i ordinirana internistička terapija. Također su bolesnice ovisno o svom aktualnom psihičkom i somatskom stanju i mogućnostima, uključene u socioterapijske aktivnosti kao što je radno okupaciona terapija, tjelovježba, terapijska zajednica i individualni razgovori.

Od početka siječnja 2015.g. i prelaskom Odjela na novu lokaciju predviđen je i novi program rada Odjela koji će uz dosadašnje aktivnosti u svakodnevnom radu obuhvaćati i vježbe za poboljšanje mentalne kondicije, nekoliko kreativnih radionica i društvene igre. Osim toga nastojat ćemo još aktivnije u sam proces liječenja, rehabilitacije te oporavka uključiti i članove obitelji odnosno njegovatelje kojima će u sklopu programa na odjelu biti omogućene edukativno suportivne grupe sa liječnikom – psihijatrom, medicinskom sestrom i socijalnim radnikom.

Odjelu za demencije je također priključena i Dnevna bolnica za oboljele od demencija.

PAM


Kontakt
Odjel – ambulanta
tel : 01/3430 084


Voditelj odjela
dr.sc. Sanja Devčić, dr.med.
specijalist psihijatar
tel: 01/3430 098
e – mail: sanja.devcic@pbsvi.hr

Odjelni psihijar
dr.sc. Paola Presečki, dr.med.
specijalist psihijatar
tel: 01/3430 002
e – mail: paola.presecki@pbsvi.hr

Glavna sestra odjela
Martina Jurać, bacc.med.techn.
tel: 01/3430 084
e – mail: martina.jurac@pbsvi.hr

EmailPrint
Popis suradnih ustanova