STUP – Preventivni i terapijski program namijenjen osobama kod kojih je došlo do razvoja Stresom i Traumom Uzrokovanih Poremećaja

 Činjenica da suvremeno društvo zanemaruje svakodnevni stres koji postaje normalnom sastavnicom razmišljanja i ponašanja. Tradicionalna se obitelj raspada, društvena djelatnost je oskudna, stopa nasilja raste, kao i stresovi vezani uz posao, promet i elementarne nepogode. Potaknuti potrebom za pružanjem pomoći navedenoj skupini ugroženih sugrađana, osmislili smo novi program: Preventivni i terapijski program namijenjen osobama kod kojih je došlo do razvoja  Stresom i Traumom Uzrokovanih  Poremećaja (akronim: STUP)

Cilj programa STUP je integracija prevencije i edukacije (psihoedukacija potencijalno  ugroženih skupina te unesrećenih i njihovih obitelji), kao i liječenje (psihofarmaci, psihoterapijski programi uz tehnike relaksacije), stresom i traumom uzrokovanih poremećaja. Ciljna skupina su žrtve stresa, traume, kao i nasilja: obiteljskog, radnog, socijalnog, prometnog, kao i stradalnici u prirodi uzrokovanih nesreća. Specifičnost je programa STUP uključivanje u dijagnostičke postupke zdravoga bračnog/partnerskog para, kako bi se rano detektirala (i po potrebi liječila) posredna (sekundarna/vikarna) traumatizacija.

Kako bi se izbjegla stigma psihijatrijskoga poremećaja/bolesti, program je organiziran u Dnevnoj bolnici. Provodi se dvaput tjedno: ponedjeljkom i petkom od 8-14 sati i traje 8 tjedana. Prema dogovoru (potrebi/motivaciji) organiziran je nastavak grupnoga psihoterapijskog rada (jednom tjedno u trajanju od 90 minuta) u polikliničkoj službi. Predbilježba za uključivanje u Program moguća je nakon indikacijskog intervjua kod voditeljice programa prim. mr. sc. Slobodanke Kezić.

Kontakt osobe:

Prim. dr. sc. Slobodanka Kezić, dr. med.
specijalist psihijatar

Tel. 01/34 30 082 (ponedjeljak i srijeda, 15 – 16 sati)
E-mail: slobodanka.kezic@pbsvi.hr

Marijana Hajmburger, bacc. med. techn.

Tel. 01/34 30 126 (utorak i četvrtak, 14 – 15 sati)
E- mail: marijana.hajmburger@pbsvi.hr

Ravnateljstvo PB-a ”Sveti Ivan”

Tel.: 01/ 34 30 020 (radnim danom od 8 do 16 sati)
E-mail: pbsvi@pbsvi.hr

EmailPrint