Stručna knjižnica “Gjuro Baglivi”

U knjižnom fondu stručne knjižnice “Gjuro Baglivi” nalazi preko 4000 knjiga, brošura, magistarskih radova i disertacija iz tematskih područja biološke, psihodinamske i sociodinamske psihijatrije, psihologije, socijalnog rada, defektologije, sociologije i graničnih znanstvenih disciplina kao i iz neurologije, interne medicine i srodnih medicinskih disciplina.
Knjižnica je pretplaćena na 37 domaćih znanstvenih časopisa iz prethodno navedenih znanstvenih područja i graničnih disciplina od kojih 3 (Collegium Antropologicum, Croatian Medical Journal i Društvena istraživanja) citira sekundarna periodična publikacija Current Contents, te prima i inozemne znanstvene časopise Archives of General Psychiatry, The American Journal of Psychiatry, Biological Psychiatry, The British Journal of Psychiatry, Group, International Journal of Group Psychotherapy, The International Journal of Psycho-Analysis i Group Analysis od kojih prva četiri citira Current Contents.

 

EmailPrint