CLOSE

Medicinsko biokemijski laboratorij

Medicinsko-biokemijski laboratorij je stručna jedinica u sastavu Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“ koja sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja. Medicinsko-laboratorijska dijagnostika je iz područja opće i specijalističke medicinske biokemije, hematologije i farmakološko-toksikološke analitike.

Sva navedena dijagnostika uključuje više od 50 različitih pretraga krvi, mokraće i stolice koji se izrađuju suvremenim metodama i modernom tehnologijom, kako bi se zadovoljili standardi dobre laboratorijske prakse.

Pouzdanost nalaza osigurana je provedbom svakodnevne unutarnje kontrole i vanjske procjene kvalitete analitičkog procesa rada. Laboratorij sudjeluje u programima domaće vanjske  procjene kvalitete rada 3 puta godišnje Hrvatskog centra za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini, Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (CROQALM ) za područja opće laboratorijske hematologije i koagulacije, opće i dijela specijalne medicinske biokemije, kompletne analize mokraće. Također Laboratorij sudjeluje u vanjskoj procjeni kvalitete analitičkog rada mjerodavnom institucijom za područje toksikologije, lijekova i dijela drugih specijalističkih pretraga.

Ukupno je zaposleno šest djelatnika: 1 doktor znanosti- specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine, 1 magistar medicinske biokemije- specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine, 2 prvostupnika laboratorijske medicine i 4 laboratorijska tehničara. Djelatnici sudjeluju u stručnim i znanstvenim istraživačkim radovima iz područja laboratorijske medicine.


KONTAKT INFO:

Jedinica za centralno naručivanje

01/3430 001

Medicinsko-biokemijski laboratorij

01/3430 093

NARUČITE SE OVDJE