CLOSE

Psihologija

Djelatnost psihologa u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan uključuje: psihologijsko testiranje (psihodijagnostičku obradu), individualnu i grupnu psihoterapiju, psihoedukativne radionice, savjetovanje i podršku, neurofeedback trening, evaluacije učinkovitosti rada dnevnih bolnica i stručnih programa i znanstveno-istraživački rad. Također, zaposleni psiholozi mentori su studentima psihologije u okviru studentskih vježbi, obavljanja studentske prakse i vježbeničkog staža.

Poslove psihologa obavljaju:

dr. sc. Jadranka Zorić, prof. spec. kliničke psihologije, sudski vještak i psihoterapeut sa završenom edukacijom iz transakcijske analize

Jelena Medak, prof. psihologije, psihoterapeut sa završenom edukacijom iz gestalt psihoterapije, terapeut sa završenom edukacijom iz primjene neurofeedback metode

Ena Ivezić, mag. psih., edukant iz bihevioralno-kognitivnih terapija, terapeut sa završenom edukacijom iz primjene neurofeedback metode

Ivana Bahun, mag. psih., studentica doktorskog studija iz područja biomedicine i zdravstva, terapeut sa završenom edukacijom iz kliničke ekspresivne art terapije

Tea Lukačić, mag. psih.

Anamarija Šimunović, mag. psih.