CLOSE

Osnutak i povijest

Povijest Psihijatrijske bolnice “Sveti Ivan” u uskoj je konceptualnoj i vremenskoj vezi s razvitkom psihijatrijske znanosti i prakse u Europi, te neposredno s razvitkom ”Zavoda za umobolne Stenjevec”. Godine 1870. u Europi je prihvaćena koncepcija ustroja psihijatrijske zaštite čija su temeljna ustrojbena i funkcionalna sastavnica bili zavodi za umobolne, i već 1879. g. u Stenjevcu koji je tada bio prigradski predio Zagreba izgrađen je i primio je prve bolesnike Kraljevski zemaljski zavod za umobolne za Hrvatsku i Slavoniju, što je danas psihijatrijska klinika a naziva se Klinika za psihijatriju Vrapče. Prema tada važećoj nozološkoj klasifikaciji bolesnici su bili podijeljeni u četiri kategorije, a bolesnici pak iz svake kategorije bili su smješteni u posebne paviljone sa specifičnim načinom liječenja. U prvu su skupinu prema kliničkoj slici bili klasificirani mirni, a u drugu nemirni bolesnici. U treću su pak skupinu bili uvršteni i prema tadašnjem stručnom psihijatrijskom nazivoslovlju nazvani nemirni siloviti bolesnici. Tekst pak opisa nozološke klasifikacije četvrte skupine bolesnika citirat ćemo prema izvorniku:

“Četvrtu su skupinu činili bolesnici koji se ne mogu ostaviti na slobodi kod njihovih kuća, već su pod nadzorom, mogu se slobodno kretati na za to uređenom prostoru zavoda. Za njih se uređuju takozvane kolonije.
Kolonije za umobolne služe dakle za takove bolesnike koji nisu opasni, te trebaju samo opći nadzor nadglednika, koji se podjednako i sami razumiju u poljodjelske radnje. Ovi bolesnici upotrebljavaju se kod obavljanja gospodarskih i poljodjelskih radnja, a obavljajući ove ćute se zadovoljni i učini im se njihovo stanje snošljivim i olakšanim. Ti bolesnici stoje pod časovitim pregledanjem liječnika za umobolne”.

I upravo za prethodno opisanu četvrtu kategoriju bolesnika u prigradskom predjelu Jankomir dodijeljeno je Zavodu za umobolne 57 jutara obradive zemlje koja je kupljena od tvrtke “Jankomir d.d. za vrtlarstvo i sjemenogojstvo”, i godine 1923. tu je osnovana kolonija odnosno ekonomija Jankomir. Godine 1932. izgrađen je za liječenje i rehabilitaciju vrlo funkcionalan te za smještaj bolesnika komforan bolnički odjel.