CLOSE

Pristup informacijama

Službenik za informiranje:

Daria Major, mag. iur.

e-mail: daria.major@pbsvi.hr
fax: +385 1 379 4116


Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama možete podnijeti:

– e-mailom na adresu daria.major@pbsvi.hr, uz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“
– pisanim putem na adresu: Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“ Jankomir 11, 10090 Zagreb, uz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“
– na broj telefaksa: +385 1 379 4116, uz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“

Obrazac možete preuzeti ovdje.