CLOSE

Pristup informacijama

Službenik za informiranje:

Daria Jagić, mag. iur.

e-mail: daria.jagic@pbsvi.hr

fax: +385 1 379 4116

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama možete podnijeti:

  • e-mailom na adresu daria.jagic@pbsvi.hr, uz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“
  • pisanim putem na adresu: Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“ Jankomir 11, 10090 Zagreb, uz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“
  • na broj telefaksa: +385 1 379 4116, uz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“
Obrazac možete preuzeti ovdje.