CLOSE

Odjeli

Akutni ženski odjel Akutni ženski odjel - Odjel I.
More about ward
Akutni muški odjel Akutni muški odjel - Odjel II.
More about ward
Odjel za psihosocijalnu rehabilitaciju Odjel za psihosocijalnu rehabilitaciju - Odjel III.
More about ward
Odjel za alkoholizam i druge ovisnosti Odjel za alkoholizam i druge ovisnosti - Odjel IV.
More about ward
Ženski odjel za kronično liječenje Ženski odjel za kronično liječenje - Odjel V.
More about ward
Muški odjel za produženo liječenje Muški odjel za produženo liječenje - Odjel VI.
More about ward
Odjel za demencije Odjel za demencije - Odjel VII.
More about ward
Odjel za biološko i socioterapijsko liječenje Odjel za biološko i socioterapijsko liječenje - Odjel VIII.
More about ward
Odjel za psihoterapijsko liječenje afektivnih, anksioznih i disocijativnih poremećaja te poremećaja ličnosti Odjel za psihoterapijsko liječenje afektivnih, anksioznih i disocijativnih poremećaja te poremećaja ličnosti - Odjel IX.
More about ward
Odjel za psihoterapijsko i socioterapijsko liječenje psihotičnih poremećaja i graničnih stanja te ranu intervenciju Odjel za psihoterapijsko i socioterapijsko liječenje psihotičnih poremećaja i graničnih stanja te ranu intervenciju - ODJEL X.
More about ward
Odjel za integrativnu psihijatriju Odjel za integrativnu psihijatriju - Odjel XI. A
More about ward
Odjel za integrativnu psihijatriju Odjel za integrativnu psihijatriju - Odjel XI. B
More about ward