CLOSE

Psihoterapija u bolnici

Psihoterapija u Psihijatrijskoj bolnici “Sveti Ivan” primjenjuje se unatrag trideset godina u vidu obiteljske terapije i grupne Gestalt terapije, a od 1990. godine i psihodinamski usmjerene grupne psihoterapije psihoza.

Edukacija psihijatara, specijalizanata iz psihijatrije i psihologa iz grupne psihodinamski usmjerene psihoterapije kao i supervizija terapeuta provode se kontinuirano od mjeseca veljače 1995. godine. U početku su supervizirane dvije grupe ambulantnih psihotičnih bolesnika koje su vodila dva psihijatra, tada u edukaciji iz grupne analize. U rad grupa bili su uključeni i specijalizanti iz psihijatrije kao observeri-koterapeuti.

Psihoterapijski tim Psihijatrijske bolnice “Sveti Ivan” čine:

-četiri psihijatra – grupna analitičara;
-četiri psihijatra u edukaciji za grupnog analitičara;
-jedan specijalizant iz psihijatrije,
-jedan psiholog.

Ambulantna grupna psihoterapija provodi se u 10 ambulantnih skupina oboljelih od sljedećih poremećaja:
-Grupna psihoterapija shizofrenih bolesnika,
-Grupna psihoterapija drugih psihotičnih poremećaja,
-Grupna psihoterapija oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja,
-Grupe neurotskih poremećaja i poremećaja ličnosti.

Grupna pak psihoterapija primjenjuje se i tijekom hospitalnog liječenja na akutnim odjelima i odjelima za produženo liječenje, a vode je za to educirani psihijatri i medicinske sestre/tehničari — grupni terapeuti.
Psihijatrijska bolnica “Sveti Ivan” usmjerena je na proširenje ambulantnog psihoterapijskog rada sa svim kategorijama psihijatrijskih pacijenata, a u cilju poticanja njihove resocijalizacije, održanja socijalnog funkcioniranja i radne sposobnosti, produljenja remisija i smanjenja broja relapsa, recidiva i rehospitalizacija.