CLOSE

Stručni programi

STUP – Preventivni i terapijski program stresom i traumom uzrokovanih poremećaja STUP – Preventivni i terapijski program stresom i traumom uzrokovanih poremećaja
More about program
RIPEPP – Program rane intervencije kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja RIPEPP – Program rane intervencije kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja
More about program
RIO I i II – Terapijski program za granične poremećaje ličnosti „Razum i osjećaji RIO I i II – Terapijski program za granične poremećaje ličnosti „Razum i osjećaji
More about program
PIPS – Program integrativne psihijatrije PIPS – Program integrativne psihijatrije
More about program
H(RANA) – Dnevna bolnica za poremećaje prehrane H(RANA) – Dnevna bolnica za poremećaje prehrane
More about program
PAM – Dnevna bolnica za oboljele od demencija PAM – Dnevna bolnica za oboljele od demencija
More about program
KOCKA – Terapijsko-rehabilitacijski program za ovisnost o kockanju KOCKA – Terapijsko-rehabilitacijski program za ovisnost o kockanju
More about program
ZEBRA – Terapijski program za oboljele od malignih bolesti ZEBRA – Terapijski program za oboljele od malignih bolesti
More about program
Udruga i Klub “Zajedno” Udruga i Klub “Zajedno”
More about program