CLOSE

Stručni programi i Klub

Udruga i Klub “Zajedno” Udruga i Klub “Zajedno”
Više o programu
RIPEPP – Program rane intervencije kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja RIPEPP – Program rane intervencije kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja
Više o programu
RIO I i II – Terapijski program za granične poremećaje ličnosti „Razum i osjećaji RIO I i II – Terapijski program za granične poremećaje ličnosti „Razum i osjećaji
Više o programu
PIPS – Program integrativne psihijatrije PIPS – Program integrativne psihijatrije
Više o programu
STUP – Preventivni i terapijski program stresom i traumom uzrokovanih poremećaja STUP – Preventivni i terapijski program stresom i traumom uzrokovanih poremećaja
Više o programu
KOCKA – Terapijsko-rehabilitacijski program za ovisnost o kockanju KOCKA – Terapijsko-rehabilitacijski program za ovisnost o kockanju
Više o programu
H(RANA) – Dnevna bolnica za poremećaje prehrane H(RANA) – Dnevna bolnica za poremećaje prehrane
Više o programu
PAM – Program za pamćenje PAM – Program za pamćenje
Više o programu
ZEBRA – Terapijski program za oboljele od malignih bolesti ZEBRA – Terapijski program za oboljele od malignih bolesti
Više o programu