CLOSE

H(RANA) – Dnevna bolnica za poremećaje prehrane

Prema posljednjim epidemiološkim procjenama u Republici Hrvatskoj 40.000 ljudi ima zdravstveni problem poremećaja prehrane (anoreksiju, bulimiju, kompulzivno prejedanje, a NE pretilost). Kao psihički poremećaj s visokom smrtnošću, teškim tjelesnim posljedicama i mnogobrojnim predrasudama, poremećaj prehrane pogađa i cijelu pacijentovu obitelj. Time dolazimo do kritične mase ljudi pogođenih spomenutom bolešću, koja predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem. Dugogodišnje iskustvo rada sa složenim psihičkim poremećajima i s poremećajima prehrane iznjedrilo je program Dnevne bolnice za poremećaje prehrane sa stručnim timom sastavljenim od dvoje psihijatara – psihoterapeuta, magistre psihologije, prvostupnice sestrinstva, prvostupnice radne terapije i kuhara.

Ovaj devetomjesečni program sadržava nekoliko vrsta psihoterapije, radnu terapiju, psihofarmakoterapiju i redovito praćenje sa supervizijom. Program se održava unutar PB-a „Sveti Ivan“ u Zagrebu, poluotvorena je tipa, jer je uključivanje moguće samo tijekom prvoga mjeseca, a prima 15-ero pacijenata. Prvi ciklus programa (pretprogram) pokrenut je početkom studenoga 2014. g. nizom strukturiranih jednotjednih predavanja, a intenzivniji program počinje 01. prosinca 2014 pet puta na tjedan tijekom dva mjeseca. Nakon toga slijedi šest mjeseci jednotjednih sastanaka (postprogram). Program namijenjen radno, tjelesno i intelektualno kompetentnim osobama jer ne uključuje bolničko ležanje. Dnevno trajanje u intenzivnom dijelu programa je šest sati na dan.

Kontakt01/3430 058 Naručite se ovdje

Psihijatar

Hrvoje Handl, dr. med. specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije tel: 01/3430 058

Medicinska sestra/tehničar

Alen Orešković, bacc. med. techn. tel: 01/3430 030