CLOSE

KOCKA – Terapijsko-rehabilitacijski program za ovisnost o kockanju

Svjedoci smo da se posljednjih godina u Republici Hrvatskoj značajno i drastično povećala ponuda, dostupnost i promidžba igara na sreću što je u konačnici dovelo i do sve većeg broja ovisnika o igrama na sreću, odnosno ovisnika o kockanju i sportskom klađenju. Iako kod nas ne postoji registar ovisnika o kockanju, ako se slijede inozemni statistički podatci može se reći kako je u Hrvatskoj oko 50.000 ljudi ovisno o kockanju, no kao i svaka druga ovisnost, tako i ovisnost o kockanju ne pogađa samo ovisnika, nego i ljude u njegovoj okolini, roditelje, ženu, muža, djecu, kolege na poslu, prijatelje, pa je broj osoba pogođenih ovim problemom značajno veći. Kada se sagleda sve navedeno jasno je da je ovisnost o kockanju sve veći javno zdravstveni problem, i sukladno tome, nastojeći pomoći ovisnicima i članovima njihovih obitelji, u Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“ u travnju 2014. godine otvorena je prva, i za sada jedina, Dnevna bolnica za ovisnost o kockanju u Republici Hrvatskoj u kojoj djeluje tim educiranih stručnjaka provodeći ciljano strukturiran i prilagođen terapijski program za ovu populaciju.

Tko se može uključiti u program?

Ovisnici o kockanju i članovi njihovih obitelji.

Gdje se provodi?

U sklopu Dnevne bolnice za ovisnost o kockanju.

Od čega se program sastoji?

Dijagnostička sastavnica: u individualnom razgovoru s pacijentima provode se indikacijski semistrukturirani klinički intervju, ciljani strukturirani upitnici te psihologijska testiranja s ciljem što boljeg uvida u funkcioniranje ličnosti te detektiranja eventualno supostojećih psihičkih poremećaja.

Terapijska sastavnica: psihoedukacijske interaktivne radionice (prema kognitivno-bihevioralnim principima), socioterapija, individualna psihoterapija, grupni socioterapijski rad, višeobiteljska terapija, radna terapija, tehnike relaksacije (autogeni trening i progresivna mišićna relaksacija), psihofarmakoterapija.

Rehabilitacijska sastavnica: uključivanje u grupe samopomoći i uzajamne pomoći te u klubove liječenih ovisnika o kocki.

Tko provodi ovaj program?

  1. Psihijatar, subspecijalist za bolesti ovisnosti
  2. Klinički psiholog – gestalt terapeut u edukaciji
  3. Medicinska sestra/tehničar – grupni terapeut
  4. Radni terapeut
  5. Socijalna radnica

Kontakt



01/3430 102 Naručite se ovdje

Voditelj

Davor Bodor, dr. med. specijalist psihijatar tel: 01/3430 101 (ponedjeljak i srijeda 15 – 16 h)

Glavna sestra

Kristina Vutmej, bacc. med. tech. tel: 01/3430 102 (utorak i četvrtak, 13 – 15 h)