CLOSE

RIPEPP – Program rane intervencije kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja

Obavijest polaznicima PSIHOEDUKACIJE 2019./2020. godine; objavljeno 13.03.2020.god.

POŠTOVANI SUDIONICI PSIHOEDUKACIJE U OKVIRU PROGRAMA RIPEPP, OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE PSIHOEDUKACIJESKE RADIONICE U SKLOPU PROGRAMA BITI ODGOĐENE DO DALJNJEG ZBOG NOVONASTALE SITUACIJE VEZANO UZ EPIDEMIOLOŠKE UVJETE U REPUBLICI HRVATSKOJ. O PONOVNOM POČETKU ODRŽAVANJA RADIONICA BITI ĆETE OBAVJEŠTENI PUTEM NAŠE BOLNIČKE WEB STRANICE. ZAHVALJUJEMO NA RAZUMIJEVANJU, PSIHOEDUKACIJSKI TIM

Što je rana intervencija?

Rana intervencija znači preventivno djelovanje u psihijatriji - rano otkrivanje i rano liječenje  te  sprječavanje recidiva  psihičkih poremećaja s ciljem kompletnog oporavka i resocijalizacije pacijenata.

Zbog čega primjenjujemo ranu intervenciju ?

Različite vrste psihotičnih poremećaja javljaju se u 3,4% populacije, a 80 % započinje u adolescentnoj dobi. Psihotična epizoda remeti sazrijevanje ličnosti, proces školovanja, zaposlenja, osamostaljenja od roditelja te ostvarenje zrelih socijalnih uloga. Prekasno otkrivena i neadekvatno liječena psihoza otežava i usporava proces liječenja, a znači i potencijalnu opasnost kronificiranja poremećaja odnosno zaostajanje psihotičnih simptoma  te oštećenja na emocionalnom i misaonom planu.

Ciljevi Programa RIPEPP

-Što ranija primjena adekvatnih, učinkovitih i znanstveno dokazanih bioloških, psiholoških i psihosocijalnih metoda liječenja kod pacijenata u početnoj fazi psihotičnih poremećaja.
-Intenzivan, individualizirani rad na oporavku i resocijalizaciji pacijenta.
-Uključenje članova obitelji pacijenata kao partnera u procesa liječenja i rehabilitacije.
-Informiranje i edukacija stručnih službi i javnosti o potrebi ranog otkrivanja i liječenja psihotičnih poremećaja.

Stručni tim koji provodi RIPEPP Program

Program RIPEPP je koncipiran i implementiran od stručnog tima Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“- psihijatara i psihologa - psihodinamskih i KBT terapeuta, diplomiranih medicinskih sestara i prvostupnica sestrinstva te socijalnih radnika. U programu sudjeluje 16 psihijatara, tri psihologa, tri diplomirane medicinske sestre, socijalni radnik i svi specijalizanti psihijatrije u PB „Sveti Ivan“.

Organizacija  Programa RIPEPP

Bolnički dio – od prijema u bolnicu počinje proces sveobuhvatne dijagnostike i terapije pacijenta uz uključenje članova obitelji pacijenata:

-Uspostavljanje terapijske alijanse.
-Personalizirana psihofarmakoterapija.
-Grupna psihoterapija u hospitalnim uvjetima.
-Uključivanje pacijenta i njihovih obitelji upsihoedukacijjski program.
-Uključivanje u aktivnosti Kluba pacijenata „Zajedno“.
-Bolnički dio programa odvija se na akutnim odjelima Psihijatrijske Bolnice „Sveti Ivan“ te na Odjelu za psihoterapijako isocioterapijskoliječenje te ranu intervenciju.

Izvanbolnički dio – sastoji se od slijedećih aktivnosti:

-Psihoedukacija u 15 strukturiranih radionica za pacijente i članove obitelji informira o uzrocima, kliničkoj slici, značenju  pravovremenog i kontinuiranog liječenja te ranom prepoznavanju simptoma pogoršanja – vode je psihijatri KBT terapeuti.
-Grupna psihoterapija za pacijente – jedanput tjedno po sat vremena, vode je psihijatri-grupni analitičari.
-Grupna psihoterapija za članove obitelji – dvaput mjesečno po 1,5 h, vode je psihijatri-grupni analitičari.
-Psihosocijalne metode liječenja u Klubu pacijenata „Zajedno“ (trening socijalnih vještina, radna terapija, kreativna terapija, rekreacija i tsl. triput tjedno).

Mjesto održavanja Programa RIPEPP

Prostorije Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“ (Velika predavaonica „Mirko Grmek“, prostorije za grupnu psihoterpaiju Odjela IX i X te prostorije Kluba „Zajedno“).


Info letak programa RIPEPP možete preuzeti ovdje.

Raspored  PSIHOEDUKACIJA ( 2019. god. – 2020. god.) možete preuzeti ovdje.

Kontakt01/3430 054 Naručite se ovdje

Voditelj programa

doc. prim. dr. sc. Branka Restek-Petrović, dr. med. specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije

Medicinska sestra

Irena Pavlović, mag. med. techn. tel: 01/3430 054