CLOSE

STUP – Preventivni i terapijski program stresom i traumom uzrokovanih poremećaja

Činjenica da suvremeno društvo zanemaruje svakodnevni stres koji postaje normalnom sastavnicom razmišljanja i ponašanja. Tradicionalna se obitelj raspada, društvena djelatnost je oskudna, stopa nasilja raste, kao i stresovi vezani uz posao, promet i elementarne nepogode. Potaknuti potrebom za pružanjem pomoći navedenoj skupini ugroženih sugrađana, osmislili smo novi program: Preventivni i terapijski program namijenjen osobama kod kojih je došlo do razvoja  Stresom i Traumom Uzrokovanih  Poremećaja (akronim: STUP)

Cilj programa STUP je integracija prevencije i edukacije (psihoedukacija potencijalno  ugroženih skupina te unesrećenih i njihovih obitelji), kao i liječenje (psihofarmaci, psihoterapijski programi uz tehnike relaksacije), stresom i traumom uzrokovanih poremećajaCiljna skupina su žrtve stresa, traume, kao i nasilja: obiteljskog, radnog, socijalnog, prometnog, kao i stradalnici u prirodi uzrokovanih nesreća. Specifičnost je programa STUP uključivanje u dijagnostičke postupke zdravoga bračnog/partnerskog para, kako bi se rano detektirala (i po potrebi liječila) posredna (sekundarna/vikarna) traumatizacija.

Kako bi se izbjegla stigma psihijatrijskoga poremećaja/bolesti, program je organiziran u Dnevnoj bolnici. Provodi se triput tjedno od 8-14 sati (kroz dvije grupe). Prema dogovoru (potrebi/motivaciji) organiziran je nastavak grupnoga psihoterapijskog rada (jednom tjedno u trajanju od 90 minuta) u polikliničkoj službi. Predbilježba za uključivanje u Program moguća je nakon indikacijskog intervjua kod voditeljice programa prim. dr. sc. Slobodanke Cvitanušić.

Kontakt01/3430 126 ili 082 Naručite se ovdje

Voditelj programa

prim. dr. sc. Slobodanka Cvitanušić, dr. med. specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije tel: 01/3430 082 (ponedjeljak i srijeda, 15 – 16 sati)

Medicinska sestra

Josipa Kujundžić, bacc. med. techn. tel: 01/3430 126 (utorak i četvrtak, 14 – 15 sati)