CLOSE

ZEBRA – Terapijski program za oboljele od malignih bolesti

Porast broja oboljelih od malignih bolesti dio je naše svakodnevice. Sve češće zahvaća mlađe dobne skupine, radno aktivno stanovništvo, a nije samo bolest starijih i ”onih drugih”.  Sama spoznaja bolesti predstavlja intenzivni stresor  za oboljelog  i  članove obitelji te iz temelja mijenja život svih uključenih. Budući da se radi o dugotrajnom procesu prilagodbe, nošenja i ”života” s bolešću osim liječenja osnovne bolesti potrebna je briga o mentalnom zdravlju kroz intenzivan multidisciplinaran pristup.

Multidisciplinarni tim   sastoji se od voditelja psihijatara, a obuhvaća i: psihologa, radnog terapeuta , medicinske sestre i specijalizante psihijatrije.

Program se provodi u specijaliziranim ambulantama Psihijatrijske bolnice ”Sveti Ivan”, putem mobilnih timova na terenu i u ugovornim suradnim ustanovama (ambulantama, domovima zdravlja i bolnicama grada Zagreba i RH).

Kontakt01 343 00 19 Naručite se ovdje

Psihijatar

Sandra Caratan, dr. med. psihijatar, subspecijalist psihoterapije, grupni analitičar tel: 01 343 00 19

Psihijatar

dr. sc. Sandra Vuk Pisk, dr.med. psihijatar, subspecijalist psihoterapije tel: 01 343 00 95