CLOSE

Neurološka ambulanta

U sklopu PB Sveti Ivan se nalazi i neurološka djelatnost koja pruža specijalističko konzilijarnu zaštitu hospitaliziranih bolesnika kao i usluge bolesnicima koji su upućeni ambulantno od strane primarne zdravstvene zaštite.

Najčešće bolesti i stanja koja se mogu dijagnosticirati i liječiti u neurološkoj ambulanti su:
-glavobolje
-sindromi kralježnice (vratni, torakalni i lumbosakralni)
-obrada nestabilnosti
-vrtoglavice
-poremećaj osjeta
-ekstrapiramidne bolesti (tremor, Parkinsonova bolest)
-neurodegenerativne bolesti (Parkinsonova bolest, Alzheimerova bolest)
-poremećaj stanja svijesti (epilepsije, PNEA, sinkope)
-cerebrovaskularne bolesti (moždani udari, tranzitorne ishemičke atake)
-neuropatije (dijabetička i toksična neuropatija)
-savjetovanja primarne i sekundarne prevencije cerebrovaskularnih bolesti

Neurološke usluge koje nudi naša bolnica uključuju neurološku specijalističku ekspertizu i dijagnostičku obradu uz  pomoć EEG-a sa metodama aktivacije, ekstrakranijski ultrazvučni pregled karotidnih i vertebralnih arterija, transkranijsku dopler sonografiju intrakranijalne cirkulacije (TCD Willisovog kruga).

U sklopu neurološke ambulante se provodi i TMS tretman (transkranijska magnetska stimulacija).

KONTAKT: 01/3430 029