CLOSE

UZV dijagnostika

Navigacija

U sklopu PB Sveti Ivan se nalazi i neurološka sužba koja pruža specijalističko konzilijarnu zaštitu hospitaliziranih bolesnika kao i usluge bolesnicima koji su upućeni ambulantno od strane primarne zdravstvene zaštite.
Neurološke usluge koje nudi naša bolnica uključuju neurološku specijalističku ekspertizu i dijagnostičku obradu uz  pomoć EEG-a sa metodama aktivacije, ekstrakranijski ultrazvučni pregled karotidnih i vertebralnih arterija, transkranijsku dopler sonografiju intrakranijalne cirkulacije (TCD Willisovog kruga).

KONTAKT: 01/3430 029