Događanja

Ponedjeljak, 16.10.2023.

13. listopada 2023. god. održan je Tečaj trajne izobrazbe: „Psihoterapijski pristup bolesniku u psihijatrijskim ustanovama“


13. listopada 2023. godine u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan održan je Tečaj trajne izobrazbe: „  Psihoterapijski pristup bolesniku u psihijatrijskim ustanovama“ za medicinske sestre i tehničare, studente sestrinstva te sve zainteresirane profesionalce uključene u zaštitu mentalnog zdravlja.


Nakon otvaranja tečaja i pozdravnog govora od strane ravnatelja Klinike izv.prof.prim.dr.sc. Vladimira Grošića i pomoćnika ravnatelja za sestrinstvo, Nenada Kamermana, mag.med.techn., tečaj se nastavio s temama vezanim uz psihoterapijski pristup u liječenju psihijatrijskih bolesnika. Od predavača na tečaju su sudjelovali: Prim. dr. sc. Majda Grah, dr.med., spec.; Robert Canjuga, univ.mag.med.techn, Sandra Coha, univ.mag.med.techn.; Jasna Paun, mag.med.techn., Irena Pavlović, univ.mag.med.techn. Petra Vrbek, mag.med.techn.; Prim. Nina Mayer, dr.med., spec.; Doc. prim. dr. sc. Branka Restek- Petrović, dr.med., spec.; Prim. dr. sc. Danijela Šago, dr.med., spec.; Prim.dr.sc. Silvana Jelavić, dr.med., spec.;Prim. dr. sc. Slobodanka  Cvitanušić, dr.med., spec.; Dr.sc. Željko  Milovac, dr.med., spec.

Na tečaju je sudjelovalo preko stotinu učesnika.


Suorganizatori tečaja bili su Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te Hrvatsko društvo za psihoterapiju, psihosocijalne metode liječenje i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja HLZ-a kao i istoimeni Referentni centar Ministarstva zdravstva RH


Liječenje pacijenata s različitim psihijatrijskim poremećajima znatno se promijenilo u zadnjih nekoliko decenija. Ciljevi liječenja su se pomakli od kliničke remisije do potpunog oporavka, a proklamirani terapijski pristup bazira se na općeprihvaćenom načelu cjelovitog psiho-bio-socijalnog koncepta, uz redefiniciju primjene koncepta ljudskih prava u psihijatriji te utjecaja pacijenata i njihovih obitelji na proces liječenja. Zahtjevna uloga medicinske sestre/tehničara u kompleksnoj dinamici aktualne psihijatrije nadilazi obilježja klasične tradicijske edukacije te se obogaćuje aktivnijim, kompleksnijim sveobuhvatnim pristupom.

Psihoterapijski pristup medicinske sestre/tehničara pacijentu tako postaje važan dio terapijskog procesa, ali i timskog rada u psihijatrijskim ustanovama. Uzimajući u obzir spoznaje iz literature kao i vlastita iskustva, a oslanjajući se na tradiciju naše klinike, skupina psihoterapeuta, grupnih terapeuta i grupnih analitičara, iskusnih u radu na području bolničke terapije i psihoterapije održali su zamamljiva predavanja, diskusije, supervizije te iskustvene grupu.


Prof.prim.dr.sc. Igor Filipčić
Doc.prim.dr.sc. Branka Restek-Petrović
Izv.prof.prim.dr.sc. Vladimir GrošićSuradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje