CLOSE

Novosti

Navigacija

STRUČNA PREDAVANJA U CIKLUSU ZIMA/PROLJEĆE 2011./2012.

”FARMAKOGENETIKA ANTIPSIHOTIČNIH LIJEKOVA”

U četvrtak 10. studenog 2011. g. u 14,00 sati u predavaonici ”Dr. Mirko D. Grmek” Matea Nikolac, dipl. ing. biol. iz Instituta Ruđer Bošković održala je stručno predavanje na temu: ”FARMAKOGENETIKA ANTIPSIHOTIČNIH LIJEKOVA”