CLOSE

Novosti

Navigacija

Odluka o prijemu u radni odnos

Po javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama i Biltenu Zavoda za zapošljavanje dana 02. prosinca 2015. g. za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, za radno mjesto psiholog – na nepuno radno vrijeme (3,5 sata tjedno) izabrana je Maja Anđelinović, mag. psych.

Po javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama i Biltenu Zavoda za zapošljavanje dana 04. prosinca 2015. g. za prijam u radni odnos na određeno vrijeme izabrani su, za radno mjesto:

  1. Doktor medicine specijalista psihijatrije – dr. sc. Sandra Kocijan Lovko, dr. med.,
  2. Radni terapeut – Matea Čičak, bacc. therap. occup.,
  3. Medicinska sestra/medicinski tehničar –  SSS : Anita Santro, Filip Pavlić, Vladimir Fabekovec, Marija Vujošević, Nikolina Tuđa, Patrik Dobrić, Antonija Davidović, Luka Kovačević, Katarina Bišćan, Marko Petrović.