CLOSE

Novosti

Navigacija

Zdravstveno veleučilište organizira 1. međunarodnu konferenciju zdravstvenih profesija i 15. međunarodnu konferenciju medicinskih sestara i tehničara 28. i 29. travnja 2016. godine u hotelu Adriatic u Opatiji. Više informacija dostupno je na službenim stranicama Zdravstvenog veleučilišta Zagreb.