CLOSE

Novosti

Navigacija

Povijesni razvoj sestrinstva u PB Sveti Ivan – stručno predavanje za medicinske sestre (17.05.2016.)

U utorak  17. svibnja 2016. godine  u 14,00 sati u predavaonici ”Dr. Mirko D. Grmek”, Martina Filko – Kajba, dipl.med.techn.iz Psihijatrijske bolnice ”Sveti Ivan” održala je stručno predavanje za medicinske sestre na temu: „Povijesni razvoj sestrinstva u PB Sveti Ivan“.

Sažetak predavanja:

Sv20160517_140153e vremenska briga i skrb oko psihijatrijskih pacijenata prikazana je kroz povijest kao mračna, prljava i nešto što se treba skrivati i zaboraviti. Iza sestrinske profesije kroz vrijeme krije se bit i osnova, a to je skrb i njega za bolesnu osobu. Psihijatrijski pacijenti su od početka civilizacije imali poseban, svakako lošiji društveni status. Odnos prema duševnom bolesniku još i danas se sporo mijenja. U primitivnim plemenima brigu o duševnom bolesniku preuzimao je vrač. U srednjem vijeku, skrb za duševnog bolesnika bila je povjerena crkvi. Kasnije u razvoju psihijatrije, postojale su ustanove za čuvanje i izoliranje bolesnika – psihijatrijski azili.  Metode liječenja u to su se vrijeme sastojale od fizičkog sputavanja i kažnjavanja bolesnika. Bolesnici su bili smješteni u kaveze, okovani lancima. Tada nije bilo educiranih medicinskih sesta20160517_141256ra, nego su postojali su čuvari čija je uloga bila zaštita društva od duševnog bolesnika, uz ograničavanje njegova kretanja. Tek kasnije razvojem psihijatrije, bolničari preuzimaju brigu o higijeni i prehrani takvih bolesnika.

U procesu zdravstvene njege puno smo napredovali i kvalitetno smo počeli primjenjivati znanja i iskustva stečena kroz godine ali polako zaboravljamo bit i srž brige oko psihički bolesnih osoba.

 Osoba je i dalje fokus skrbi kao psihosocijalno biće. Počevši od začetnice sestrinstva i skrbi oko oboljelih, pacijenta se promatralo kroz zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba. No prolaskom vremena sestrinska skrb se proširivala i sada govorimo o holističkom pristupu pacijentu.

U ovom predavanju želim dati povijesni presjek najvažnijih događaja sestrinske prakse u Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“ koji će nam pomoći da vidimo odakle smo stigli, kako smo putovali i gdje smo sada. Edukacijom o nekadašnjim  metodama rada i dokumentiranju sestrinske prakse želim ukazati na važnost i istaknuti važnost dokumentiranja sestrinske skrbi te očuvanje identiteta medicinske sestre.

Autor: Martina Filko – Kajba, dipl.med.techn.