CLOSE

Novosti

Navigacija

Izvještaj sa Međunarodnog kongresa i 23. Dana psihijatrijskog društva HUMS-a

Od 24.svibnja do 27.svibnja održan je Međunarodni kongres – 23. Dani psihijatrijskog društva HUMS-a u Hotelu Imperial Rab – TN San Marino – Rab, otok Rab. Teme kongresa bile su : „Razumijevanje ljudskog uma „ i „Upravljanje rizicima u psihijatrijskom sestrinstvu“. Na skupu je sudjelovalo stotinjak sudionika iz cijele Hrvatske,  izlagano je oko pedesetak radova te poster prezentacija.

Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“ ove godine sudjelovala je sa 7 radova koji su aktivno bili prezentirani na kongresu. Radovi su bili na temu: „Razumijevanje ljudskog uma kroz prizmu muzikoterapije“ autori: Josipa Kujundžić, Jasna Paun, Mila Dijanić, „Narcizam, uteg ili vjetar u leđa“ autori: Irena Pavlović, Petra Vrbek, „Kultura upravljanja rizicima“ autori: Ivana Crnić, Kristina Bosak, „Prevencija dekubitusa“ autori: Maja Marinović, Marko Strugar, „Psihoza kroz glazbu i književnost“ autori: Kristina Habuš, Petra Vrbek, „Rehabilitacija i resocijalizacija kroz aktivnosti Kluba  „Zajedno““autori: Boris Tomljenović Mihić, Miroslav Jošić i „Zaštita mentalnog zdravlja u zajednici“ autori: Martina Filko Kajba, Ivona Pušić.

U sklopu Kongresa aktivno smo sudjelovali u radionicama te smo posjetili kolege u Psihijatrijskoj bolnici Rab koji su nas počastili obilaskom bolnice i odjela te predavanjem na temu „Nasilje nad ženama“ v.d. pomoćnika ravnatelja za kvalitetu, dr. sc. Sanja Katalinić, spec.psihijatar.