CLOSE

Novosti

Navigacija

Desetotjedni pilot program: “ZDRAVLJE PRI SVAKOJ VELIČINI”

Po prvi puta u Hrvatskoj! Program zasnovan na principima novog, svjetski poznatog nedijetnog pristupa „Zdravlje pri svakoj veličini“  –  „ZA SVE“

ZA KOGA JE?

Namijenjen je punoljetnim osobama:

 • koje su u trajnoj borbi s kilogramima
 • koje posežu nekotrolirano za hranom i kada tijelo i razum kažu STOP
 • kojima je hrana stalna, prva i zadnja misao u danu, a čokoladna torta utjeha
 • koje se srame svog tijela, čiji ih oblik drži u začaranom krugu dijeta
 • koje zbog srama izbjegavaju jesti pred drugima te jedu u samoći
 • kojima je vaga najljući neprijatelj bez koje ipak ne mogu (jer njen broj pokazuje koliko su uspjeli)
 • kojima je odjeća plašt za prikrivanje sebe
 • kojima je tjelesna aktivnost na dnu liste želja, a doživljavajući sebe lijenima, izmiče im osjećaj ugode bivanja u tijelu
 • čiji je indeks tjelesne težine iznad 29

CILJEVI PROGRAMA:

 • učiniti tijelo saveznikom i poduprijeti njegovu samoregulaciju (signaliziranje osjeta gladi i sitosti)
 • zamijeniti uzaludnu borbu s kilogramima znanstveno utemeljenim alatima za stabilnu promjenu
 • ovladati emocijama i tako prekinuti lanac uzajamne sprege osjećaja i hrane
 • postići psihofizičku i emotivnu ravnotežu usvajanjem zdravih životnih navika

SADRŽAJ PROGRAMA

Program je zasnovan na:

 • učenju primjene novog nutricionističkog pristupa intuitivnog jedenja
 • usvajanju i prakticiranju tehnike minfulness -svjesnog bivanja u sada i ovdje
 • prihvaćanju svog tijela kroz kreativni pokret i otkrivanju osjećaja užitka bivanja u njemu
 • usklađivanju tijela, emocija i uma uz pomoć grupne terapije i psihoedukacije

VODITELJI PROGRAMA:

*Maja Žanko, nutricionističke radionice *dr. Hrvoje Handl i Nikolina Essert, grupna terapija *Tončica Šiškov, terapija pokretom i plesom  *Ivana Kurtov, mindfulness

MJESTO/VRIJEME/KONTAKT:

* Program je besplatan (uz D2 uputnicu), a provodi se u PB Sveti Ivan, Jankomir 11, Zagreb, svakog ponedjeljka i četvrtka od 16. 30 do 20.00 sati (večera uključena)

* Trajanje programa: Od 9.10.2017. do 14.12.2017. (deset tjedana)

* Informacije i prijave: na e-mail: zdravljeprisvakojvelicini@gmail.com.

Za trajnu promjenu izvana nužna je promjena iznutra. Ovaj program je prvi korak, pridružite nam se!