CLOSE

Novosti

Navigacija

REBALANS PLANA GODIŠNJE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE ”SVETI IVAN” ZA 2016. GODINU – (III. IZMJENA )

Rebalans plana godišnje nabave roba, usluga i radova Psihijtrijske bolnice ”Sveti Ivan” za 2016. godinu (III izmjena) možete preuzeti ovdje.