CLOSE

Novosti

Navigacija

Odluka o izboru specijalizanata

Po provedenom natječaju, objavljenom u Narodnim novinama, Biltenu Zavoda za zapošljavanje, web stranici Bolnice i dnevnim novinama dana 03. siječnja 2018. g., za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz psihijatrije, donesena je odluka o odabiru.

Tekst odluke o odabiru možete naći  ovdje.