CLOSE

Novosti

Navigacija

Stručno predavanje za medicinske sestre: “Uloga medicinske sestre/tehničara u Dnevnoj bolnici za ovisnost o alkoholu”, 18.02.2020. godine

U utorak  18.02.2020. godine Henrik Matić, bacc.med.techn. održao je stručno predavanje na temu: „Uloga medicinske sestre/tehničara u Dnevnoj bolnici  za ovisnost o alkoholu“.