CLOSE

Novosti

Navigacija

Međunarodni dan sestrinstva 12. svibnja. 2020. godine. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je 2020. godinu proglasila Međunarodnom godinom medicinskih sestara i primalja. Ove godine se obilježava i 200 godina od rođenja začetnice modernog sestrinstva Florence Nightingale.