CLOSE

Novosti

Navigacija

KRITERIJI ZA TESTIRANJE NA SARS-CoV-2, PREKID IZOLACIJE I KARANTENE, Objedinjene revidirane preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i karantene („samoizolacije“), Nastavno na Verziju 4 Revidiranih kriterija za testiranje na SARS-COV-2, prekid iizolacije i karantene od 26/10/2020 – (03.11.2020.)

Možete pogledati na mrežnim stranicama HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO.