Novosti

Četvrtak, 03.11.2011.

5. hrvatski kongres o psihofarmakoterapiji

U Dubrovniku je u organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju i Akademije medicinskih znanosti Hrvatske od 12. do 15. listopada 2011. g. održan 5. hrvatski kongres o psihofarmakoterpaiji s međunarodnim sudjelovanjem. Kongres je održan pod geslom ”Kreativna psihofarmakoterpija: konstruktivna sinergija psihologije i farmakologije”, a otvorio ga je predsjednik Kongresnog odbora prof. dr. sc. Miro Jakovljević koji je pri tome rekao i sljedeće: ”Kongres je posvećen konceptu kreativne psihofarmakoterapije, koji razvijamo na Klinici za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u KBC Zagreb, a želimo ga promovirati na nacionalnoj i regionalnoj razini, pa i mnogo šire. Unatoč sve većem broju djelotvornih i sigurnih psihofarmaka rezultati liječenja u psihijatriji daleko su od željenih pri čemu je veliki jaz između teorije i prakse, između dostupnih mogućnosti uspješnog liječenja i dobivenih rezultata liječenja zbog čega je terapijski nihilizam još uvijek snažno izražen.” Kongresnim pak programom obuhvaćene su četiri tematske cjeline: Nove strategije u psihofarmakoterapiji; Placebo i nocebo u psihofarmakoterapiji; Ljudska prava, stigma i psihofarmakoterapija; i Novi pravci razvoja psihofarmaka. Sudjelovao je veliki broj domaćih i inozemnih psihijatara koji su prezentirali 39 usmenih izlaganja i 17 postera, a održana su i dva okrugla stola s temama ”Lista lijekova HZZO-a i farmakoekonomika u hrvatskoj psihijatriji” i ”Ljudska prava, stigma i psihofarmakoterapija”.

Na Kongresu je najavljeno i održavanje 2. seminara iz kreativne psihofarmakoterapije u Osijeku u mjesecu ožujku 2012. g., koji je svojevrsna edukativna sastavnica ovog Kongresa i radionica kreativne psihofarmakoterapijske prakse.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content