CLOSE

Author: slaven

Navigacija

Odluka o prihvatu donacije računala i računalne opreme
Natječaj za radna mjesta MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR,SOCIJALNI RADNIK, KUHAR, POMOĆNI RADNIK U KUHINJI, DOMAR MAJSTOR
II. IZMJENA PLANA GODIŠNJE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2020. GODINU
I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE I. – XII. 2020. GODINE
Natječaj za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme
Odluka o prihvatu donacije potrošnog medicinskog materijala
I. izmjena plana godišnje nabave roba, usluga i radova za 2020. godinu
N A T J E Č A J za izbor i imenovanje kandidata za rad na radnim mjestima s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima
N A T J E Č A J za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme
N A T J E Č A J za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme