CLOSE

Author: slaven

Navigacija

Brojevi telefona Mreže HPK-HPD
Odluke o odabiru kandidata za specijalizacije iz psihijatrije i interne medicine
II. Rebalans financijskog plana za razdoblje I. – XII. 2020. godine
Rebalans plana investicijskih ulaganja prema izvorima sredstava u 2020. godini
Rebalans plana godišnje nabave roba, usluga i radova za 2020. godinu
Odluka o prihvatu donacije
N A T J E Č A J za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju
N A T J E Č A J za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme – vozač motornog vozila, kuhar, magistar fizioterapije
Elektronički oglasnik javne nabave
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU