Uncategorized

Ponedjeljak, 29.05.2023.

BOJE – Program zaštite mentalnog zdravlja LGBTIQ+ osoba.

Dana 25.5.2023. održana je tematska sjednica Odbora za zdravstvo Skupštine Grada Zagreba na temu manjinskog stresa LGBTIQ+ osoba. Na sjednici su sudjelovale/i panelistice/i prof. dr. sc., Nataša Jokić-Begić, redovna profesorica Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom „Manjinski stres ili stres na kvadrat“, Matea Popov, mag. psych., koja je predstavila preliminarne rezultate istraživanja o mentalnom zdravlju neheteroseksualnih osoba u Hrvatskoj, Iva Žegura, klin.psih., mag. psych s Klinike za psihijatriju Vrapče s temom „Skrb o mentalnom zdravlju transrodnih osoba“, dr.sc. Franko Dota, koji je govorio o iskustvu rada sa žrtvama nasilja i diskriminacije preko platforme Rozi megafon“, Dinko Štajduhar, spec. psihijatar s Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ koji je u sklopu odabrane teme „Manjinske skupine i tradicionalne dužnosti liječnika“ istaknuo kako je osnovna liječnička dužnost briga za svakog čovjeka u potrebi te Jadranka Hübler, spec. psihijatrije s Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, koja je predstavila Program zaštite mentalnog zdravlja LGBTIQ+ osoba pod nazivom BOJE.

Manjinski stres rezultat je snažnog utjecaja određenog tipa društvenih stavova i trendova na pojedince koje se svrstava u skupine koje se opisuje kao manjinske. LGBTIQ+ osobe kontinuirano su izložene nepovoljnim faktorima, odnosno stresorima, koje producira i akumulira sredina u kojoj žive. Upravo iz tog razloga iznimno je važno povezati različite društvene dionike u mrežu podrške, oslanjajući se pritom na bogate resurse kojima raspolaže i sama LGBTIQ+ zajednica.

Kao terapijski tim Klinike za psihijatriju Sveti Ivan uz podršku Ravnateljstva i Uprave naše Klinike, kao i osnivača ustanove, Grada Zagreba, pokrenuli smo inicijativu za osiguravanje dodatne terapijske podrške za LGBTIQ+ osobe koje se nose s manjinskim stresom. Našim sugrađankama i sugrađanima na ovaj način želimo omogućiti kvalitetniju skrb za mentalno zdravlje u okviru javnog zdravstvenog sustava i to u sigurnom te depatologizirajućem kontekstu. Program zaštite mentalnog zdravlja LGBTIQ+ osoba nazvali smo BOJE!

Multidisciplinarni tim stručnjaka/inja sastavljen je od specijalistica psihijatrije, specijalizanta psihijatrije, profesora socijalne pedagogije i magistra psihologije educiranih iz područja psihoterapije Kroz savjetovalište, ambulantu, grupe podrške za korisnike i članove njihovih obitelji te psihoedukaciju pružit ćemo podršku i psihološku pomoć svih zainteresiram LGBTIQ+ osobama s ciljem unaprjeđenja kvalitete njihova života.

Putem različitih aktivnosti kao što su tribine i edukacije nastojat ćemo postići veću vidljivost ove problematike te pridonijeti točnom informiranju drugih stručnjaka u području medicine te šire javnosti s ciljem smanjenja stigme i predrasuda, odnosno veće tolerancije u društvu u kojem živimo.

Naš pristup i ukupno djelovanje bit će savjesno i dostojanstveno te u skladu s dobrom praksom u medicini, psihologiji i socijalnoj pedagogiji te znanosti općenito.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content