CLOSE

Category: Najnovije informacije

Navigacija

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja. Nužne epidemiološke mjere određuju se u trajanju do 31. ožujka 2021.
Mreža telefonskih linija za psihološku pomoć
BRINIMO I POMOZIMO JEDNI DRUGIMA – čuvajmo svoje mentalno zdravlje (03.11.2020. god.)
KRITERIJI ZA TESTIRANJE NA SARS-CoV-2, PREKID IZOLACIJE I KARANTENE, Objedinjene revidirane preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i karantene („samoizolacije“), Nastavno na Verziju 4 Revidiranih kriterija za testiranje na SARS-COV-2, prekid iizolacije i karantene od 26/10/2020 – (03.11.2020.)
KRITERIJI ZA TESTIRANJE NA SARS-CoV-2, PREKID IZOLACIJE I KARANTENE – Objedinjene revidirane preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i karantene („samoizolacije“) – Nastavno na Verziju 3 – Objedinjenih revidiranih preporuka o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju skontaktima, završetku izolacije i karantene („samoizolacije“) od 21/09/2020 – (26.10.2020.)
Preporuke za korištenje maski za lice, medicinskih i zaštitnih maski – verzija 3 (17.10.2020.)
Nove objedinjene revidirane Preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i karantene („samoizolacije“), Verzija 3. od 21.09.2020.
KRITERIJI ZA TESTIRANJE NA SARS-CoV-2, PREKID IZOLACIJE I KARANTENE – Objedinjene revidirane preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i karantene („samoizolacije“) – (22.09.2020.)
Izabrana zdravstveno-organizacijska pitanja vezana uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. – Hrvatski zavod za javno zdravstvo (01.09.2020.)
BOLESTI I ZDRAVSTVENA STANJA KOJA MOGU POVEĆATI RIZIK ZA TEŽE OBLIKE BOLESTI COVID-19 – Hrvatski zavod za javno zdravstvo (02.09.2020.)