CLOSE

Category: Donacije

Navigacija

Odluka o prihvatu donacije uredskog namještaja
Odluka o prihvatu donacije računala i računalne opreme
Odluka o prihvatu donacije potrošnog medicinskog materijala
Donacije u Psihijatrijskoj bolnici “Sveti Ivan”