CLOSE

Category: Javna nabava

Navigacija

VI. IZMJENA PLANA GODIŠNJE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2021. GODINU
I. REBALANS PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU
IV. IZMJENA PLANA GODIŠNJE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2021. GODINU
III. IZMJENA PLANA GODIŠNJE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2021. GODINU
Registar ugovora za 2020. godinu
II. Rebalans financijskog plana za razdoblje I. – XII. 2020. godine
Rebalans plana investicijskih ulaganja prema izvorima sredstava u 2020. godini
Rebalans plana godišnje nabave roba, usluga i radova za 2020. godinu
Elektronički oglasnik javne nabave
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU