CLOSE

Javna nabava

Navigacija

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.
Upute za postupanje iz područja financijskog upravljanja-procedure
Pregled sklopljenih ugovora i njihovog izvršenja
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 1. -12. 2018. godine
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1. 2018. -31. 12. 2018. – ovjerena referentna stranica
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
PLAN GODIŠNJE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE ”SVETI IVAN” ZA 2018. GODINU
REBALANS PLANA GODIŠNJE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE ”SVETI IVAN” ZA 2017. GODINU – II. IZMJENA (21.12.2017.)