CLOSE

Category: Javna nabava

Navigacija

PLAN GODIŠNJE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2021. GODINU
Financijski plan za 2021. godinu
II. IZMJENA PLANA GODIŠNJE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2020. GODINU
I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE I. – XII. 2020. GODINE
I. izmjena plana godišnje nabave roba, usluga i radova za 2020. godinu
Javni natječaj za zakup poslovnog prostora – samoposlužni aparati
Plan godišnje nabave roba, usluga i radova za 2019. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.
Upute za postupanje iz područja financijskog upravljanja-procedure
Pregled sklopljenih ugovora i njihovog izvršenja